ESPOLLA.png

Carta de Serveis

L’Alt Empordà disposa d’un patrimoni geològic d’interès. S’entén com a patrimoni geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història geològica de la Terra i els processos que l’han modelat.
La major part del patrimoni geològic de l’Alt Empordà i d’arreu de Catalunya no està inclòs en cap espai natural protegit i sovint és malmès per l’activitat antròpica. Per tal de preservar el patrimoni geològic, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha publicat una base de dades de cada espai d’interès geològic de Catalunya. L’objectiu és informar, a tots els organismes involucrats en la planificació i la presa de decisions que afecten el patrimoni natural, les accions que el poden posar en perill i quines poden actuar en favor de la seva conservació.
D’altra banda, els espais d’interès geològic, a part de ser un recurs geològic, també és un recurs turístic. Actualment una vessant del turisme es decanta cap als espais naturals. L’atracció de visitants cap aquests espais naturals fomenta la divulgació dels valors geològics i de la necessitat de la geoconservació. Per treure profit d’aquest recurs cal conèixer què és el Patrimoni geològic i on es troba.
A la comarca de l’Alt Empordà existeixen tretze espais d’interès geològic inclosos a l’Inventari d’Espais d’interès Geològic, dels quals s’atribueix el nom de geozones. Les geozones són espais grans que engloben un o diversos geòtops. D’altra banda, els geòtops tenen una dimensió inferior a 100 hectàrees i són punts d’interès geològic. Existeixen un total de trenta-sis geòtops a l’Alt Empordà, la majoria inclosos en una geozona. Es representen els espais d’interès geològic i els geòtops de la comarca en el següent mapa 2.2.3.

 


 

A continuació es descriu els diferents espais d’interès geològic de l’Alt Empordà, segons la informació de l’Inventari d’Espais d’interès Geològic, en què es prioritzen els criteris com el número del codi catalogat en l’inventari, el tipus d’espai, la seva localització, el tipus d’interès de la zona, el seu àmbit fisiogràfic, l’edat geològica dels materials i/o processos representats, la classificació de les roques que el formen en funció del seu origen, el procés geològic que ha determinat la morfologia de l’espai actual i altres informacions obtingudes a través del substrat geològic.

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.