FORTIA.png

Carta de Serveis

La xarxa hidrològica de l’Alt Empordà està composta per dos grans conques: la del Fluvià i la de la Muga. També hi ha diversos cursos de rius petits, de conca independent i de règim sempre torrencial, els quals drenen algunes depressions marginals. Tots els rius de la comarca tenen un traçat de ponent cap a llevant, com a conseqüència dels episodis tectònics alpins, el relleu resultant recull les aigües dels Pirineus més orientals i dels Subpirineus.

Fins a principis del segle XIV el riu Ter desembocava a l’Alt Empordà, a tocar d’Empúries, però va ser desviat a migjorn del massís del Montgrí, en l’època baixmedieval, i actualment desemboca a Torroella de Montgrí.

Les conques fluvials de l’Alt Empordà estan considerades que formen part del sistema nord de la Demarcació Hidrogràfica de les Conques Internes de Catalunya, segons l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

Mapa 40. Hidrologia de l’Alt Empordà

Font: Atles comarcal de Catalunya. Alt Empordà. ICC

 

Tot seguit s’analitza, per separat, les aigües superficials i les subterrànies de l’Alt Empordà. Les aigües superficials de la comarca corresponen als rius que formen part de la conca de la Muga i del Fluvià, a més de les rieres de les conques independents, la del Cap de Creus i la plana de l’Empordà. També s’inclouen en aquesta classificació les masses d’aigua superficial, tant si són naturals (zones humides i llacunes) com les que tenen un origen antròpic (els embassaments).

D’altra banda, les aigües subterrànies són aquelles emmagatzemades a sota terra i la seva gènesi es genera per l’escorrentia en el subsòl.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.