caenfrdees
ALBANYA.png

Carta de Serveis

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (addenda contracte programa_signada BR.pdf)2017 ADDENDA AL CONTRACTE[ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL I EL CCAE]9422 kB
Descarregar aquest arxiu (Addenda conveni Contracte-Programa.pdf)2018-2019 addenda contarcte programa[Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la ccoperació i la col.laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el CCAE]694 kB
Descarregar aquest arxiu (addenda signada DEPAT_CCAE.pdf)2020 ADDENDA DE PRÒRROGA[MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, PER COL·LABORAR EN LA GESTIÓ DE 16 PLACES RESIDENCIALS D’ACCIÓ EDUCATIVA EN EL CENTRE “CRAE L’ALBERA”,]336 kB
Descarregar aquest arxiu (ADDENDA SIGNADA SERVEIS SOCIALS CCAE I AJUNTAMENT 01022021.pdf)2020 ADDENDA DE PRÒRROGA[DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS]931 kB
Descarregar aquest arxiu (Addenda_signada.pdf)2021 ADDENDA AL CONVENI[PER A LA FORMALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A FAVOR DE L’ENTITAT SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.]711 kB
Descarregar aquest arxiu (castell_2020.pdf)2020 ADDENDA DE PRÒRROGA[DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES RELATIU AL SERVEI DE CENTRE OBERT I ALS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA]471 kB
Descarregar aquest arxiu (CCAE_SUMAR-GESS-conveni signat-EXP2020710.pdf)2020 CONVENI DE COOPERACIÓ HOrITZONTAL[PER DISPOSAR DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SERVEIS SOCIALS (GESS) ENTRE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ]754 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni Aj Jonquera SIGNAT (1).pdf)2021 CONVENI DE COOPERACIÓ[ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA PER AL FINANÇAMENT I DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA DE TARGETES MONEDER I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DE MANUTENCIÓ]342 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni Aj Roses, dept Int i CCAE  signat.pdf)2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ [ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA DE DROGUES ]453 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni castello centre obert.pdf)2018 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE LA CASTELLÓ D'EMPÚRIES RELATIU AL SERVEI DE CENTRE OBERT I ALTRES SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER L'ANY 2018]371 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni encàrrec gestió -signat DEF.pdf)2017 CONVENI D'ENCÀRREC[CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PROGRAMA PER A LA MILLORA DEL PLA BARRIS DEL NUCLI ANTIC DE L'ESCALA]260 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni Figueres i Dpt Int SIGNAT.pdf)2021 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues]845 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni la caixa-SIGNAT.pdf)2018 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[Amb la Fundació bancària "La Caixa" PROGRAMA DE DONES REFERENTS COMUNITÀRIES A L'ALT EMPORDÀ]2891 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni La Jonquera 2019 signat CCAE+Aj..pdf)2019 COVENI DE COOPERACIÓ[CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA RELATIU ALS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN EL MARC DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS]1471 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni La Jonquera.pdf)2020 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TI]499 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni LGBTI signat.pdf)2017 ACORD[ACORD PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL LOCAL PER LES PERSONES LGBTI]430 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni Llança 2019 Signat.pdf)2019 COVENI DE COOPERACIÓ[CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ RELATIU ALS SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN EL MARC DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS PER L'ANY 2019]4131 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni Llanca.pdf)2020 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA]573 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni pràctiques b social.pdf)2019 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[Conveni de Col.laboració per a pràctiques no laborals en empreses]2137 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni Roses Serv Soc signat.pdf)2017 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE ROSES I EL CCAE EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT]936 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni Servei Mediació signat 2 parts_EXP20171362.pdf)2018 CONVENI[L'Objecte del Conveni és impulsar i difondre a Catalunya la mediació com a mètode de resolució de conflictes famíliars i vivils, en general, mitjançant la gestió pel Consell Comarcal del l'Alt Empordà del Servei d'Informació Mediadora (SIM), que es dur]172 kB
Descarregar aquest arxiu (CONVENI SERVEIS SOCIALS ROSES 2018 SIGNAT.pdf)2018 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[Conveni de Col.laboració entre l'ajuntament de Roses i el CCAE en matèria de Serveis Socials]2668 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni signat CCAE i L_ESCALA.pdf)2020 ADDENDA DE PRÒRROGA[DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA EN MATÈRIA DE SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL]439 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni signat CCAE_UNED Girona.pdf)2018 CONVENI[CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ.]275 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni signat DEF 14.09.17.pdf)2017 CONVENI[regular la col·laboració institucional entre els ajuntaments/consells/consorcis i Dipsalut per a la licitació i coordinació de la prestació del servei de teleassistència domiciliària a les comarques gironines i a l’àmbit territorial de cadascuna de les pa]1541 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni signat pràctiques MUNTANER.pdf)2019 Conveni de cooperació[Conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Institut Ramon Muntaner de Figueres per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores.]236 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni signat SOREA_CONSELL.pdf)2018 PRÒRROGA DEL CONVENI[pròrroga del conveni de col·laboració subscrit pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb l'empresa SOREA per la pobresa energètica a la comarca de l'Alt Empordà.]700 kB
Descarregar aquest arxiu (CONVENI SIGNAT VILAJUIGA_CCAE.pdf)2020 CONVENI DE DELEGACIÓ [CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE VIALJUÏGA DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS]320 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni signat-CCAE_LA CAIXA.pdf)2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ[ENTRE Consell Comarcal de l'Alt Emporda I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”]152 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni SSB l'Escala signat def.pdf)2017 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CCAE I L'AJUNTAMENT DE L'ESCAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS]438 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni ssocials 2018 signat CCAE-AJ L'ESCALA.pdf)2018 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA EN MATÈRIA DE SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL]598 kB
Descarregar aquest arxiu (CONVENI tallers memòria SIGNAT.pdf)2018 CONVENI MARC[CONVENI MARC DE DELEGACIÓ, PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TALLERS DE MEMÒRIA I TALLERS DE GIMNÀSTICA PER A PERSONES GRANS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.]165 kB
Descarregar aquest arxiu (CONVENI targ Cadaques SIGNAT.pdf)2021 CONVENI DE COOPERACIÓ[ENTRE EL CCAE I L’AJUNTAMENT DE CADAQUÉS PER AL FINANÇAMENT I DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA DE TARGETES MONEDER I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DE MANUTENCIÓ PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL COVID]368 kB
Descarregar aquest arxiu (CONVENI Targ moneder Aj Escala- SIGNAT.pdf)2021 CONVENI DE COOPERACIÓ[ENTRE EL CCAE I L’AJUNTAMENT DE L'ESCALA PER AL FINANÇAMENT I DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA DE TARGETES MONEDER I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DE MANUTENCIÓ PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL COVID]379 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni targetes moneder Aj Llers-signat.pdf)2020 CONVENI DE COOPERACIÓ [CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE LLERS PER AL FINANÇAMENT I DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA DE TARGETES MONEDER I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS DE MANUTENCIÓ]296 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni targetes moneder Garrigas-signat.pdf)2020 CONVENI DE COOPERACIÓ[ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE GARRIGÀS PER AL FINANÇAMENT I DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA DE TARGETES MONEDER I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DE MANUTENCIÓ]318 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni targetes moneder Vilajuiga.pdf)2020 CONVENI DE COOPERACIÓ [ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA PER AL FINANÇAMENT I DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA DE TARGETES MONEDER I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DE MANUTENCIÓ]264 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni udg.pdf)2020 CONVENI DE COOPERACIÓ [EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS]684 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni-CDA_SIGNAT_EXP20171351.pdf)2017 CONVENI REGULADOR[CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CÁRITAS DIOCESANA DE GIRONA PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE FIGUERS]3200 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni.pdf)2017 PROTOCOL[PROTOCOL COL.LABORATIU PER L'IMPULS DEL MODEL D'ATENCIÓ SOCIAL SANITÀRIA INTEGRADA A L'ALT EMPORDÀ]3254 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni_benestar_teràpia_ocupacional_17092018_SIGNAT_.pdf)2018 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY, EL CONSORCI BENESTAR SOCIAL GIRONÈS SALT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE PRODUCTES DE SUPORT I TERÀPIA OCUPACIONAL]461 kB
Descarregar aquest arxiu (conveni_signat_CCAE_INFANCIA.pdf)2020 CONVENI DE COL.LABORACIÓ[ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, PER COL·LABORAR EN LA GESTIÓ DE 16 PLACES RESIDENCIALS D’ACCIÓ EDUCATIVA ( CRAE)]394 kB
Descarregar aquest arxiu (Conveni_SOREA.pdf)2020 CONVENI DE COOPERACIÓ[ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I SOREA PER A LA DOTACIÓ D’UN FONS DE SOLIDARITAT A LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ.]350 kB
Descarregar aquest arxiu (CP2020_SIGNAT.pdf)2020 CONTRACTE PROGRAMA[ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES]2315 kB
Descarregar aquest arxiu (Escala19 SIGNAT.pdf)2019 COVENI[conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de L’Escala pel manteniment de la xarxa de Serveis Socials Bàscis, la coordinació i el finançament d’aquests serveis al municipi de l’Escala pel 2019.]3945 kB

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.