caenfrdees
ORDIS.png

Carta de Serveis

La Generalitat de Catalunya i els Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà han posat en marxa un circuit assistencial per proveir d’atenció social i sanitària als temporers de la poma que a partir d’aquest dilluns 10 d’agost feinegen a ambdues comarques. L’Equip mèdic de l’Àrea Bàsica de salut de l’Escala amb el suport de les mediadores interculturals del Consell Comarcal de l’Alt Empordà realitzarà una formació per assegurar el compliment de la normativa bàsica per evitar la propagació de la Covid-19.

Aquestes directrius s’han confeccionat per contenir la situació epidemiològica de la Covid-19 i evitar entorns susceptibles d’esdevenir un focus epidèmic. El pla s’ha redactat conjuntament amb els departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Famílies i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, juntament amb els empresaris i cooperatives de la poma així com els equips d’atenció primària de Torroella de Montgrí (que gestiona Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà), l’Escala (Fundació Salut Empordà) i Roses/Castelló d’Empúries (Institut Català de la Salut).

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, explica que aquest pla és una garantia per contenir un possible brot epidemiològic i que no es reprodueixin situacions viscudes en altres territoris.

El pla vol garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i elaborada des de la finca a l’agroindústria, així com la protecció general de la població. També es considera essencial garantir la producció en quantitat, qualitat i seguretat d’aliments a Catalunya de manera que s’asseguri el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries que en depenen.

A l’Alt Empordà hi ha un total de 1.337 hectàrees de pomeres i al Baix Empordà 1.144. El pla estima que l’increment de població en la temporada de collita de la poma és d’una persona per cada dues hectàrees, tot i que aquesta xifra varia segons la producció. Enguany, els productors d’ambdues comarques preveuen la contractació d’unes 1.700 persones durant tot el període de collida que s’estén del 10 d’agost fins al 15 de novembre. El total de persones que treballen a la campanya s’estima entre 2.500 i 3.000 persones; d’aquestes un 40 % ja estan en el sector de forma fixa.

El pla preveu tres espais diferenciats on s’atendrà els temporers que presentin símptomes de la Covid-19 o hagin estat en contacte amb persones susceptibles de tenir la malaltia. Aquests dispositius temporals es podran incrementar segons l’evolució de la pandèmia en el col·lectiu. Tots els centres es troben a la comarca de l’Alt Empordà.

Les tres ubicacions són gestionades per Creu Roja a través d’un conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Cada espai disposarà d’un responsable que gestionarà la logística de funcionament.

Els espais

L’Espai-trànsit té una capacitat de 56 llits distribuïts en 28 habitacions que estarà destintat a ubicar les persones pendents de resultats de PCR i que no tenen garantit un aïllament en condicions en el seu domicili habitual. L’espai estarà sectoritzat en dos àmbits; un pels possibles casos de Covid-19 i un altre pels contactes d’un possible positiu.

L’Espai-refugi té una capacitat de 30 places i servirà per fer quarantena. S’hi allotjaran persones que han estat contactes estrets d’un cas positiu i han obtingut una PCR negativa però tenen dificultats per garantir una quarantena correcte en el seu lloc de residència.

El darrer dels espais és l’anomenat Espai-salut i té una capacitat de 20 places. Està destinat a ubicar-hi persones positives amb Covid-19 i que no presenten símptomes o una situació clínica lleu.

Les mesures

A banda dels dispositius, també es realitzarà una tasca informativa per assegurar que el personal de les plantacions és coneixedor de la malaltia, les vies de transmissió del virus i les mesures de prevenció individuals a prendre, fent especial èmfasi en les mesures higièniques. Es lliurarà als treballadors agrícoles un exemplar de la publicació Recomanacions per a persones que treballen a la companya de la recollida de la fruita en l’idioma el seu idioma nadiu.

Als empresaris també se'ls facilitarà un seguit de recomanacions bàsiques per resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el procés. Entre les directrius que hauran de seguir s’estableixen mesures de caràcter preventiu com la presa de temperatura a l’inici i finalització de la jornada laboral, la utilització de mascaretes i guants, si la feina ho permet, així com la utilització de gels hidroalcohòlics o fonts de rentat per facilitar la higiene de mans.

La formació prevista adreçada a responsables de plantacions i magatzems es portarà a terme el proper dijous 13 d’agost i dimarts 18. Aquesta formació està orientada a facilitar una capacitació per conèixer millor la malaltia, les mesures de protecció i els circuits que cal utilitzar. També s’ha posat en marxa un grup de difusió i emergència amb el conjunt dels agents dels diversos municipis que participen d’aquest operatiu.

Els mediadors interculturals facilitaran la traducció de tots els missatges de veu per tal de garantir i assegurar la correcta difusió d’aquests missatges a tota la població.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va celebrar el ple ordinari, que correspon al mes de juliol, el passat dimarts. El plenari va aprovar les bases reguladores per a una nova subvenció per a projectes culturals i el nou Pla Estratègic de Recollida de Residus.

La convocatòria de subvencions culturals es presenta amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial. Es podran presentar persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases estableixen que almenys un 40% del pressupost del projecte haurà de ser finançat a través de recursos propis del beneficiari de la subvenció. Aquesta convocatòria estarà dotada amb 30.000 euros, que ja estan previstos en una partida pressupostària.

L’objectiu de la subvenció és incentivar les noves propostes culturals fetes pels altempordanesos. El conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, posa èmfasi en la necessitat que es desenvolupin projectes culturals en una època on els creadors ho estan passant molt malament degut a la situació de la Covid-19.

Les bases fixen uns criteris clars a l'hora de baremar els ajuts, com l'interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l'abast i impacte, l'adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Conscients de les dificultats que tenen els municipis més petits per convocar subvencions d'aquest tipus, un dels criteris té en compte la població d'on rau el projecte presentat. Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d'aquesta subvenció, ja que el consell comarcal vol premiar aquells projectes innovadors.

Les bases aprovades contemplen uns camps d'aplicació com són: La creativitat artística, literària i musical d'autors i creadors empordanesos (nascuts o residents a la comarca), la creativitat en noves tecnologies relacionades amb aspectes culturals, la creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges efemèrides o fets històrics, la creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o digitals) divulgatives d'aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials i l'organització de cicles o conferències, congressos o seminaris relacionats amb aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials.

Aprovació del Pla Estratègic de Recollida de Residus

El ple va aprovar el pla estratègic de recollida de residus, presentat prèviament en el Consell d’Alcaldes. Amb aquest document es podrà començar a desenvolupar el pla d’acció que culminarà amb un canvi en la recollida de residus en tots els municipis de menys de 4.500 habitants adherits.

El pla contempla tres models de gestió: el model de recollida porta a porta, el model de recollida amb contenidors d'obertura amb targeta i un model mixt. A partir d’ara l'àrea de medi ambient redactarà un estudi tècnic i econòmic per a cada zona i pels municipis que hagin sol·licitat integrar-se a la recollida conjunta. Aquest inclourà una proposta concreta per a cada municipi interrelacionada amb els pobles veïns.

Els objectius d'aquests models són reduir la recollida de residus resta al 40% respecte a la generació total de residus, i una disminució progressiva dels residus aportats al CTR fins a assolir el 40% el 2025. També es busca disminuir la quantitat de residus que en origen no són seleccionats i acaben comptabilitzats com a residu resta malgrat ser d'altres fraccions (FORM, envasos, paper i cartró, vidre o especials). Per tal d'adequar el servei a aquelles persones que el generen la tendència és implantar el model de recollida porta a porta o la tecnologia d'identificació d'usuaris que permetin aplicar, en l'àmbit col·lectiu o individual, un pagament de taxes proporcional a la generació.

També en referència a un projecte de l’àrea de Medi Ambient, durant el ple es va parlar de l’estat de la tramitació del centre de protecció i adopció d’animals de compayia.

Les tramitacions urbanístiques retarden el centre d’acollida d’animals

El ple també va donar resposta a la petició de la consellera comarcal Etna Estrems (ERC) que va preguntar sobre l’estat de tramitació del nou centre d’acollida d’animals comarcal que està projectat al costat del Centre de Tractament de Residus (CTR) de Pedret i Marzà.

El centre ja està documentat amb un cost de 830.000 euros, que es finançarà gràcies a tots els ajuntaments adherits, la Diputació de Girona i fons del mateix Consell Comarcal.

La construcció del centre d’animals s’ha retardat per l’estat de tramitacions urbanístiques de Pedret i Marzà. Aquest retard ha provocat que s’haguessin de desistir els convenis amb l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona.

La nova situació obliga a tornar a establir nous convenis de finançament que se signaran amb un nou càlcul d’aportacions a la baixa a causa de la nova via de finançament que ha obert el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), que aportarà uns 200.000 euros.

Davant d’aquest nou escenari, el consell comarcal manifesta que hi ha vies alternatives per avançar el projecte de construcció i no haver d’esperar al fet que es faci efectiva l’aportació del PUOSC, i que el retard s’ha degut a les tramitacions urbanístiques.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

La Generalitat de Catalunya ha fet ampliació de l’addenda al contracte programa que té el Departament de Treball, Afers Socials i famílies amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La nova mesura fa referència als ajuts d’urgència social per a l’alimentació de la infància a l’estiu.

Aquesta mesura donarà continuïtat a l’ajuda per a l’alimentació d’aquells infants que estaven becats amb l’ajuda de menjador escolar, que es va posar en marxa durant la interrupció provocada per la Covid-19. Altrament també articula una nova ajuda per a aquelles famílies que essent ja beneficiàries d’ajudes socials (d’urgència, banc dels aliments...) necessiten més suport en l’alimentació infantil per un agreujament de la seva situació de vulnerabilitat i per trobar-se en risc de pobresa.

Així doncs, l’encàrrec capacita als ens locals per detectar famílies que es puguin trobar en aquesta situació de vulnerabilitat i proporcionar l’ajuda pels mitjans que considerin més adequats, siguin xecs, targetes moneder o vals de descompte. El text procura que aquesta mesura s’apliqui fins, com a mínim, l’obertura de les escoles o la derivació a altres serveis i recursos dirigits a infants i adolescents que puguin proporcionar àpats saludables i equilibrats tals com activitats en l’àmbit del lleure educatiu o recursos especialitats en l’àmbit de l’atenció a la infància en risc.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.