GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

L’Agència Comarcal d’Energia i Clima (ACEC), depenent de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha decidit invertir el CO2 que genera durant un any en projectes que redueixen les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Això s’emmarca dintre d’una iniciativa de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, anomenada Programa voluntari de compensació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Es tracta d’una iniciativa pilot i experimental desenvolupada des de l’administració comarcal.


En aquest programa hi ha dos tipus de participants: Per una banda tenim les organitzacions o els particulars que compren el que s’anomenen “crèdits de GEH” per compensar les emissions de la seva activitat (que és aquí on es troba l’ACEC). I per altra banda tenim a les entitats socials, a les que se li compren aquests crèdits GEH. Aquestes, amb els diners dels crèdits, porten a terme projectes de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya.
Els diners de la compra dels crèdits de l’ACEC aniran destinats a projectes del que s’anomena Bossa 2, que inclou:


• Substitució de calderes de gasoil per una caldera de biomassa de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
• Substitució de dues calderes de gasoil i una de propà per calderes de biomassa de la Fundació Autisme Mas Casadevall
• Substitució d’una caldera de gas natural per col·lectors solars a la Fundació Privada St. Paul’s.
• Substitució d’una caldera de gasoil per una de biomassa per la Fundació Ampans.
• Substitució de dues furgonetes de benzina per tres tricicles i una bicicleta elèctrics de l’empresa SLU Ecosol de Càritas Diocesana de Girona.
• Recuperació d’aliments provinents de la indústria alimentària per part del Banc dels Aliments.
• Substitució d’una caldera de gas natural i una de gasoil per una subestació de la illa de calor amb caldera de biomassa per la Fundació La Caritat.
• Substitució d’una caldera de gasoil per unes bombes de calor aerotèrmiques de la Fundació La Vall.
• Recuperació d’aliments provinents de la indústria alimentària per part de Nutrició Sense Fronteres.
• Rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges amb una qualificació energètica lletra A de l’associació Sostre Cívic.

És la primera vegada que l’ACEC ha calculat la seva petjada de carboni amb les activitats que realitza i compensa d’aquesta manera les seves emissions de forma voluntària, concretament 2,14 tones de CO2 equivalents a 3 crèdits. Per aquest motiu, l’Agència ha rebut el certificat de compensació d’emissions de GEH per part de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat definitivament el nou pla LGBTIQ+. Té com a objectiu estratègic establir un marc general d’actuació i orientació per desenvolupar polítiques LGBTIQ+ a la comarca. El pla, que pretén que estigui vigent fins a l’any 2025, està pensat també perquè els ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir. Els tres eixos estratègics de treball en el qual s’emmarca són:


• Incorporar la perspectiva LGBTIQ+ en les diferents àrees del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels municipis que s’adhereixin al pla.
• Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.
• Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGBTIQ+.


La redacció del pla es va posar en marxa l’octubre del 2017 per la Comissió SAI Alt Empordà, un espai col·laboratiu gestionat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal. Aquesta comissió pretén incidir en la reflexió sobre l’acompanyament institucional a les persones LGBTIQ+, repensant la mirada, els models d’intervenció, les creences i estereotips en espais que poden esdevenir hostils.


Per dur a terme les 37 accions que contempla aquest Pla LGBTIQ+ és important que els agents públics (municipis i diferents serveis), el tercer sector i els agents privats treballin en xarxa, de manera coordinada, i fent efectius i operatius espais de treball creats amb aquesta finalitat.


El nou pla, que fins ara estava en exposició pública, ha passat a ser definitiu aquest mes de juliol al no haver-se presentat cap esmena. El poden consultar a l’apartat “Plans Institucionals” a la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà és el resultat del renaixement del Consell Consultiu de la Gent Gran, que durant anys ha estat extint. Ara, se celebra un any d’aquest canvi, que té per objectiu recuperar un espai de participació de les persones grans que respongués a les seves necessitats. Aquesta entitat està formada per representants de diferents casals i associacions de gent gran de la comarca, tot i que recentment s’han reformat els estatuts per què hi puguin participar persones a títol individual.


De fet, aquest 15 de juliol es va celebrar a Figueres l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran, amb motiu d’aquest primer aniversari. Aquí s’hi va presentar el balanç anual d’activitats, com per exemple accions de sensibilització sobre la prevenció del maltractament a les persones grans i la denúncia de l’edatisme. També s’han dut a terme xerrades de presentació del Consell de la Gent Gran en diferents municipis de la comarca. Aquestes estaven adreçades sobretot als casals, a persones grans interessades en participar a aquest òrgan, i als Ajuntaments del Far d’Empordà, l’Escala, Sant Climent Sescebes, la Jonquera i Sant Pere Pescador.


Ara per ara, les principals qüestions en què treballa el Consell de la Gent Gran són en les conseqüències derivades de la COVID-19 en l’augment de l’escletxa digital de les persones grans, sobretot a l’hora de fer tràmits, sigui en entitats bancàries o en administracions públiques. Aquest fet ha fet augmentar el sentiment de soledat en les persones grans i el seu aïllament. Des del Consell de la Gent Gran s’han dut a terme accions per reivindicar aquestes necessitats i que insten a aquestes entitats a garantir el bon tracte i l’accés de les persones grans cap als tràmits digitals.


En el marc de la participació en el Consell de la Gent Gran de Catalunya: La principal qüestió treballada ha estat les conseqüències de la COVID-19 en l’augment de l’escletxa digital de les persones grans i com ha afectat els serveis bancaris i el tancament de l’administració pública. El creixement de l’escletxa digital ha impactat en un augment de la soledat de les persones grans i del seu aïllament. S’ha dut a terme accions adreçades a les entitats bancàries i a l’administració local (a través de la Diputació de Girona) per tal que garanteixin el bon tracte i l’accés de les persones grans cap als tràmits digitals.


L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran també va acordar reorganitzar les comissions de treball, que a partir d’ara seran les següents:
• Mobilitat i accessibilitat
• Salut i drets de final de vida
• Relacions amb l’administració
• Casals i activitats culturals i de lleure

En les comissions de treball, que són espais de treball dels associats, puntualment també poden participar persones expertes en l’àmbit específic de què es parli.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.