AGULLANA.png

Carta de Serveis

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha atès un total de 9.708 visites al llarg de l'any 2013. Aquesta xifra -que reflecteix les possibles atencions fetes a una mateixa persona en diverses ocasions per tal d'oferir tasques d'assessorament i informació, així com les telefòniques i per correu electrònic- inclou totes les peticions d'informació i d'assessorament en matèria d'habitatge així com la tramitació d'ajuts al lloguer i cèdules d'habitabilitat, entre altres.

L'Oficina d'Habitatge del Consell va entrar en funcionament el segon semestre de l'any 2012 i cobreix l'atenció a la ciutadania en aquesta matèria dels 68 municipis de l'Alt Empordà, després d'un conveni signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el segon semestre d'aquell primer exercici es van realitzar 3.404 atencions, la qual cosa implica l'augment considerable registrat al llarg del 2013.

Pel que fa als diversos serveis, l'any passat es van resoldre favorablement un total de 93 prestacions permanents per al pagament del lloguer, d'un total de 134 peticions. Es tracta d'un ajut econòmic a fons perdut, d'un import d'entre 20 i 240 euros mensuals, per fer front al pagament del lloguer de famílies amb ingressos baixos i a les quals el cost de l'habitatge els pot situar en risc d'exclusió social.

L'any passat, d'altra banda, es van tramitar un total de 889 sol·licituds per accedir a prestacions per al pagament de lloguer. En aquest cas es tracta d'una convocatòria pública de la Generalitat de caràcter extraordinari i complementària de l'anterior, dotada globalment amb 22 milions d'euros, per concedir ajudes a fons perdut d'entre 20 i 200 euros mensuals, incompatibles amb altres assignacions. De les peticions tramitades, un total de 240 expedients ja han rebut la resolució favorable. De la resta, s'observa un nombre molt elevat de peticions que no compleixen els requisits.

L'Oficina d'Habitatge també ha gestionat ajuts personalitzats d'especial urgència que serveixen per garantir l'habitatge a persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes de l'hipoteca o que han perdut l'habitatge a causa d'una execució hipotecària. Aquestes prestacions econòmiques són a fons perdut i de caràcter personal. En concret, al llarg del 2013, se n'han concedit 63 per al lloguer, 9 per la pèrdua d'habitatge i 10 per deutes hipotecaris.

Des del mes de juny de l'any passat també es va signar un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tal de prestar des del mateix Consell Comarcal el servei d'Ofideute. Des de la seva entrada en funcionament s'han gestionat un total de 21 expedients, dos dels quals ja estan en proposta de resolució. Es tracta d'un servei d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris. Consisteix en intercedir per una família amb dificultats que es troba, per aquest motiu, en risc de perdre el seu habitatge. L’objectiu principal d’Ofideute és evitar els desnonaments.

Finalment, l'Oficina també gestiona el programa de mediació per al lloguer social que, en conveni amb l'Agència, té com a objectiu que des del Consell Comarcal es gestioni directament l'arrendament d'habitatges a preus moderats així com donar un servei de seguiment per als propietaris i els llogaters. L'any passat es van signar 65 contractes.

7 de març de 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.