ORDIS.png

Carta de Serveis

El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Xavier Sanhellí, han signat aquesta setmana dos convenis a Figueres per augmentar el nombre de pisos de lloguer social disponibles als municipis de l’Alt Empordà i per reforçar la col·laboració amb les gestions de serveis i ajuts de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de la comarca.

L’OLH s’ocupa de l’atenció ciutadana, l’assessorament i la gestió de programes socials com els ajuts per al pagament de les quotes de lloguer i d’hipoteques. També orienta en qüestions tècniques sobre rehabilitació, condicions d’habitabilitat, normatives i, entre altres tasques, assessora sobre les inscripcions en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·labora, segons un dels convenis subscrits, amb 96.041 euros en concepte d’aportació inicial per al 2014 i estableix un ajut màxim de 130.054 euros aquest any, que es podrà incrementar si l’OLH justifica una activitat superior a la prevista i sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Igualment, l’Agència impulsa a l’Alt Empordà el Programa de mediació i cessió d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la borsa de mediació del Consell Comarcal. Les borses fan de mediadores entre les persones propietàries i les llogateres, garanteixen el bon ús dels pisos, negocien rendes de lloguer per sota del preu de mercat i cerquen l’habitatge més adequat a la unitat de convivència sol·licitant. L’Agència finançarà una part de la despesa dels serveis de mediació: 450 euros per contractes de lloguer de 2014, i 200 euros per gestió i seguiment de contractes anteriors. La previsió per a aquest any és subvencionar una vintena de mediacions amb nous contractes de lloguer social i 70 de seguiment de contractes anteriors. El conveni estableix una aportació màxima de 22.500 euros, dels quals 14.000 corresponen a seguiment de contractes anteriors.

24 d'abril de 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.