CADAQUES.png

Carta de Serveis

El passat mes d’abril es va posar en marxa l’acció pilot que desenvoluparà l'àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en el marc del projecte Labour Plus. Aquesta acció té com a objectiu reforçar les polítiques preventives en l’adolescència i joventut per promoure trajectòries més exitoses d’inclusió i integració laboral dels joves d’origen immigrant a la comarca.

Aquesta intervenció consta de quatre etapes: 1) avaluació de necessitats dels joves i coneixement de les trajectòries formatives i laborals; 2) disseny de mesures específiques per implementar a nivell local; 3) projecte d’intervenció amb els joves i 4) avaluació de resultats.

Per tal de conèixer amb més profunditat les trajectòries formatives i laborals dels joves, les dificultats i barreres a les que han de fer front i les seves necessitats i projeccions futures, s’ha iniciat un treball de camp centrat en entrevistes amb profunditat amb un grup de joves de la comarca i s’han posat en marxa grups de treball amb els joves i professionals que ajudaran a dissenyar, implementar i avaluar les mesures a promoure.

El calendari preveu tenir aquesta primera fase de l’acció-pilot tancada a finals de maig. En aquest procés de diagnosi comptem amb el suport expert de la Fundació Surt.

El projecte Labour Plus té com a finalitat intercanviar experiències a nivell europeu i dissenyar una eina d'integració laboral per millora la situació sociolaboral de la població d'origen immigrant. La xarxa de treballa Labour Plus està integrada per 11 socis europeus, bàsicament administracions de caràcter local o regional, i es va posar en marca l'any 2012.

L'àrea de Benestar del Consell Comarcal és el soci encarregat de liderar els continguts del projecte. El proper 4 de juny se celebrarà a Figueres una trobada d'intercanvi de bones pràctiques entre els socis de Labour Plus, durant la qual es desenvoluparà una jornada tècnica de formació sobre la gestió de la diversitat en l'àmbit local que anirà adreçada a professionals de les administracions locals, empreses, entitats i mitjans de comunicació.

8 de maig de 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.