MOLLET.png

Carta de Serveis

Títols nobiliarisRecentment l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha acabat la catalogació d'un interessant conjunt documental que aplega la història de dues famílies figuerenques de coneguts notaris d'època moderna, Morell Milsocós i Requesens Vilar, que emparentaren amb les nissagues Prats Verdaguer, cavallers del comte d'Empúries, de Castelló d'Empúries, i Perajaume Amorós. El conjunt està format per 600 documents en paper i cinc pergamins, els més interessants dels quals s'han digitalitzat i ja són consultables on line al cercador de fons i documents.

El volum resultant ha estat de deu capses d'arxiu estàndard, que significa un conjunt prou considerable de caire patrimonial i familiar amb notable interès local: títols de propietat, nombrosa comptabilitat particular d'immobles i arrendaments de Vila-sacra, Castelló d'Empúries, Figueres, Blanes, Barcelona, Cadaqués... Aquest fons patrimonial representa un ajut al coneixement dels fets polítics, econòmics i socials rellevants de la nostra comarca durant els segles XVIII-XIX de la mà de famílies amb molt pes a la societat altempordanesa. La donació ha estat feta pels descendents actuals dels Morell Milsocós, els germans Nadal Caparà.

LA FAMÍLIA MILSOCÓS

Segons les dades facilitades per la director de l'Arxiu Comarcal, Erika Serna, els Milsocós eren, originàriament, una família de mercaders de Figueres que el 1685 els cònjuges Antoni Climent i Agnès Climent Milsocós van entrar en possessió del mas Poch i el mas Sunyer de Vila-sacra. El maig de 1698 es casaren el notari de Blanes, Joan Baptista Morell, amb Ignàsia Milsocós, filla del mercader figuerenc Francesc Milsocós i Morell i s'uniren els patrimonis Morell i Milsocós. Més endavant, el notari del XVIII Joan Baptista Morell Milsocós es casà amb una filla del també notari Baldiri Requesens; el primogènit dels quals Ramon Morell Requesens, doctor en drets, maridà amb Francesca Febrés, filla del ciutadà honrat de Barcelona, Josep Anton Febrés Salamó, i s'instal·len a Barcelona, però més endavant, tornen a Figueres i es feren càrrec del patrimoni familiar.

El 1799 Ramon Morell hipotecà els masos Poch i Sunyer per tal de pagar el casament del seu fill, Josep Marià Morell Febrés, amb Francesca Desclapés, natural de Figueres. El matrimoni s'instal·là a Barcelona, ciutat que abandonaren durant la Guerra del Francès (1808-1814). Josep Marià morí a Figueres el 1819 i la seva vídua i els seus fills, Francesc de Paula i Joaquim hi continuaren vivint. Durant les guerres carlines Joaquim Morell Desclapés es mantingué fidel a la causa isabelina. El 1847, després de la desamortització, Joaquim Morell comprà l'heretat de Vila-sacra.

LA FAMÍLIA REQUESENS

D'altra banda, segons les dades de Serna, la família Requesens és originària de Figueres, on ja els trobem a finals del segle XVI com a apotecaris que emparentaren amb els Vilar. Baldiri Requesens, escrivà i ciutadà de Girona, treballava de procurador fins que al 1700 Carles Ii concedí un privilegi per exercir de notari. Dos anys més tard, maridà amb Maria Vilar i s'ajuntaren les propietats. També hi ha documents de la família Prats Verdaguer, procedents de Castelló d'Empúries.

El 1727 Carles Prats Verdaguer fou nomenat inspector de la duana de Cadaqués. El 1738 el fill de Carles, Jacint Prats Verdaguer, es casà amb Magdalena Pejaume i Amoròs i ; dos anys després, Jacint fou designat batlle de Castelló d'Empúries. El 1753 Jacint heretà de la seva germana, Caterina Godó Prats, i pren possessió de l'heretat d'en Godó al terme de Vila-sacra. La segona de les filles de Jacint i Magdalena, Rosa, es casà amb Josep Desclapés, fill d'un botiguer de Figueres.

30 de maig de 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.