NAVATA.png

Carta de Serveis

Plànols del serveis tècnicsEl ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una nova convocatòria del Programa d'Assistència Tècnica als ajuntaments. Acollir-se a aquest pla suposa per als municipis beneficiats que la redacció dels projectes que s’acceptin aniran a càrrec dels serves tècnics del Consell. Aquesta iniciativa comarcal facilita la redacció d'obres, projectes d'instal·lacions o direccions d'obres que els municipis tinguin previst executar directament o amb la col·laboració d'altres administracions.

Poden presentar sol·licitud tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de l’Alt Empordà. Cada municipi només podrà demanar la redacció d’un sol projecte, quedant excloses la redacció d’instruments de planejament. Atès que la capacitat dels serveis tècnics comarcals és limitada, com cada any s’atenen les peticions que realment es poden assumir, tenint en compte la capacitat tècnica i econòmica dels municipis peticionaris. Els criteris per atendre les peticions assumibles es resoldran segons un barem establert pel Consell.

L’assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l’Ajuntament que ho demana i el Consell, amb un límit màxim per part de la institució comarcal de 4.000 euros per projecte i any, sense perjudici de poder passar d’aquest límit si les circumstàncies o la característica de l’obra així ho aconsellés. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre.

Aquest any, des de l’àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, es van elaborar els projectes d'ampliació del cementiri municipal de Bàscara, el cobriment d'un ram de rec a Cabanes, la reparació del ferm i la creació de cunetes al camí de les Roures de Cantallops, el projecte de remodelació de la xarxa d'aigua potable del Poble Nou de Llers i el nou enllumenat públic als sectors dels Olivars i la Vinya de Pau.

També es va redactar l'actualització del condicionament del local polivalent de Pont de Molins, el projecte de millores en infraestructures i serveis urbans de Pontós i el de construcció d'un porxo a la llar d'infants municipal de Ventalló. Finalment, dins del Programa d’Assistència Tècnica del 2014, també es va elaborar el projecte de tractament d'aigua potable i implantació del sistema de telecontrol a l'abastament de Terrades i el projecte de construcció d'un local social i educatiu a Vilanant.

4 de desembre de 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.