CAPMANY.png

Carta de Serveis

Dibuix immigracióL'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a través dels tècnics del Pla territorial de Ciutadania i Immigració, elabora anualment l'informe de dades estadístiques de la població estrangera a la comarca. Aquest informe és un instrument per conèixer millor les característiques del fenomen migratori a la comarca i la seva evolució en els darrers anys.

En aquest sentit, el tècnics recorden que la població estrangera empadronada a la comarca de l’Alt Empordà ha incrementat molt significativament des de principis del segle XXI. A finals de l’any 2000 el col·lectiu estranger representava aproximadament el 9’6% de la població de la comarca, mentre que a 1 de gener de 2014 el percentatge era del 27’53 %.

L’any 2009, per primera vegada des de l’any 1998, la població estrangera va disminuir en el conjunt de Catalunya. Aquesta tendència s’ha mantingut des d'aleshores concentrant-se, principalment, a l’Àmbit Metropolità de Barcelona i, de forma menys important, a les comarques de l’Ebre, Centrals, Camp de Tarragona i les de l’Alt Pirineu i Aran. En canvi, aquest és el primer any que a les comarques de Ponent i de Girona la població d'origen estranger disminueix.

L’Alt Empordà és una de les comarques de Catalunya on l’any 2010 la població estrangera va continuar creixent, encara que aquest augment va ser en comparació amb el d’anys anteriors molt poc significatiu. Fins l'any 2013, la població estrangera va seguir augmentant lleugerament respecte l'any anterior, i no és fins el 2014 que ha disminuït el seu nombre, per la qual cosa la xifra de població estrangera empadronada a la comarca es situa en nombres molt similars als de l'any 2010.

LES CONCLUSIONS

Entre les conclusions que els tècnics han elaborat en el seu informe en destaquen les següents:

-El creixement de la població estrangera no ha estat el mateix per al conjunt de col·lectius o nacionalitats. L’any 2000, els ciutadans de la Unió Europea representaven gairebé la meitat dels estrangers de la comarca -un 45%-; actualment aquest percentatge s’ha reduït a poc més del 37%. En termes generals podem afirmar que la immigració econòmica ha anat guanyant pes i significació social a l’Alt Empordà. No obstant això, com altres territoris de la costa catalana, és una comarca on la població comunitària resident té un pes demogràfic i social rellevant.

-Pel que fa als altres col·lectius, la població d'origen del continent africà es manté estable, mentre que la població d'origen llatinoamericà segueix mostrant una tendència negativa en el seu conjunt.

-Els ciutadans de nacionalitat estrangera presenten una certa masculinització de la població (53 homes per cada 47 dones). Val a dir que hi ha diferències importants segons la nacionalitat, essent sobretot el col·lectiu subsaharià i el nordafricà els més masculinitzats amb un 78% i 56% respectivament. Tanmateix, les dones són majoritàries entre la població de procedent de l'Amèrica Llatina, Oceania, Àsia i la resta d'Europa.

-Les dades presentades mostren clarament una major incidència de l'atur en persones d'origen immigrant que en persones autòctones.

-El principal col·lectiu immigrant de l’Alt Empordà és el de nacionalitat marroquina, que representa més del 29% de la població estrangera empadronada i es caracteritza per un creixement modest però sostingut al llarg del temps.

26 de gener de 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.