CABANES.png

Carta de Serveis

Logo recomanacions CarnavalDes de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de l’Alt Empordà, de forma coordinada amb l’Agència Catalana del Consum, es fan públiques un conjunt de recomanacions i consells, adreçats a tots els consumidors en general, a tenir en compte durant la campanya de Carnestoltes. Són les següents:

Les disfresses per a nens o nenes es consideren com una joguina i han de complir els requisits de seguretat i les normes específiques que s'apliquen en funció de la joguina: compliment de les propietats mecàniques i físiques (peces petites), de superfície de ventilació o d'inflamabilitat.

Han de portar les indicacions següents:

- El marcatge CE que significa que la joguina marcada compleix les exigències essencials de seguretat previstes a les normes comunitàries. 

- El nom i la marca del producte. 

- La raó social i l'adreça del fabricant o importador. 

- Les instruccions i advertències d'ús. 

Si compreu màscares, vigileu que hi hagi prou orificis de ventilació i que aquests s’adeqüin a l’edat de la persona que les hagi de fer servir.  Si compreu cosmètics, vigileu que en l’etiquetatge s’indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (o fabricant o importador, amb l’adreça inclosa), la data mínima de caducitat, el número de lot i els components. 

Quant a les disfresses, en ser productes tèxtils, vigileu que l’etiquetatge inclogui la informació següent:

- El nom, l'adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador. 

- Als productes fabricats a l’Estat espanyol, hi ha de constar el número de registre industrial del fabricant. 

- Els productes importats de fora de la Unió Europea han de dur el número d’identificació fiscal de l’importador. 

- En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc.), hi ha de constar la composició del producte. 

- És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l’etiquetatge, per saber com rentar-les i conservar-les. 

Si compreu disfresses i productes per Carnestoltes, demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura, ja que n’és la garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se’n defineixen les característiques. Si detecteu defectes en el producte, cal que us dirigiu a l’establiment on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet o la factura de compra.  Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.

Els productes han d’estar etiquetats en català i/o castellà.  Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el productes. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.  Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa, podeu reciclar els materials que no utilitzeu i ser creatius.  Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.  És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.  

30 de gener de 2015

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.