ALBANYA.png

Carta de Serveis

Logo Consell ComarcalLa Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar dimarts passat la resolució de la convocatòria d’ajuts socioeconòmics de menjador per al curs 2014-15. En total s’han aprovat 1.858 sol·licituds d'alumnes que pertanyen a 63 escoles de tota la comarca (només en cinc centres no s'ha presentat cap petició), el que implica un import econòmic de 913.024,16 euros que es destinaran a pagar total o parcialment el servei de menjador d’aquests alumnes.

Han estat ateses totes les peticions rebudes que complien amb els requisits fixats per la normativa establerta des del departament d'Ensenyament i a les quals s'aplica una baremació informàtica. Les peticions rebutjades ho han estat per no aportar tota la documentació requerida o bé per trobar-se la família peticionària per sobre del llindar d'ingressos o de patrimoni econòmic requerit per accedir a l'ajut. El Consell Comarcal té delegades per la Generalitat les competències de gestió dels menjadors escolars.

La consellera comarcal d’Ensenyament, Montserrat Mindan, ha explicat que “un curs més hem tingut una especial cura en tot aquest procés, ateses les circumstàncies de precarietat econòmica que pateix una part de la nostra societat i que hem d'evitar, de la forma que sigui, que tinguin incidència en l'activitat normal dels alumnes que es troben en fase d'educació reglada. A l’Alt Empordà la nostra voluntat és que no hi hagi cap nen que es quedi sense menjador per raons socioeconòmiques. Aquest curs, novament, estarem atents a qualsevol eventualitat que es produeixi en aquest sentit”.

A la mateixa Junta de Govern es van aprovar els ajuts que s'atorguen pel mateix concepte a alumnes de les escoles concertades per al curs 2014-15 i que venen regulats per la normativa vigent. En total suposen un import de 92.697,20 euros i afecten quatre centres de la comarca. En total, aquest curs, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà gestiona 1.005.721,36 euros en concepte d'ajudes individuals de menjador.

13 de febrer de 2015

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.