FORTIA.png

Carta de Serveis

Les reclamacions als subministraments bàsics, especialment a les companyies de llum, superen, per primera vegada, a les ja tradicionals reclamacions a companyies telefòniques. Així ho constata la memòria presentada per l’Oficina de Consum aquest mes d’abril, que fa balanç de la seva activitat durant l’any 2021. L’entitat comarcal ho associa, principalment, a causa de la pujada del preu de l’electricitat i també al canvi de tarifa que es va aprovar el mes de juny passat.
Segons l’Oficina, moltes empreses comercialitzadores del subministrament elèctric han tingut problemes a l’hora de facturar als seus clients, per la manca de les lectures i peatges per part  de l’empresa distribuïdora. En conseqüència, uns 2 milions de punts de subministrament han patit retards en la facturació. A les persones consumidores afectades per aquesta manca de facturació i per l’augment del preu de l’energia se’ls acumulen els rebuts, que es poden traduir en impagaments i, fins i tot, talls de subministrament. En total suposa un 20,08€ de les reclamacions tramitades.
Altres conflictes habituals són problemes amb la facturació del subministrament, que poden donar lloc a factures molt elevades a conseqüència d’errors en les lectures dels comptadors i la seva facturació. També són usuals els conflictes amb expedients de regulació de consums per manca de lectures reals del comptador en un temps determinat, o bé per avaries dels mateixos equips de mesura. El frau del subministrament elèctric tampoc queda exempt en aquest llistat.
En aquest apartat també s’inclouen les contractacions a domicili dels serveis i canvis de companyia. Aquestes contractacions es realitzen amb el consentiment de la persona consumidora, sense ser aquesta sempre conscient que s’està realitzant un canvi d’empresa, o bé per la promesa de rebaixa de preus que no són del tot reals. Els comercials que fan les visites a domicili expliquen a les persones consumidores, sovint persones grans que es troben soles, que són de la mateixa companyia on tenen contractat el servei i que volen oferir-los un descompte per millorar el preu, amb un consegüent estalvi de diners. En realitat el que solen fer és un nou contracte amb una altra empresa. Fins i tot en algunes ocasions s’ha detectat que es fan canvis de companyia sense el consentiment de les persones consumidores. En aquest cas els demanen que els mostrin una factura i el DNI, en fan una fotografia i al cap d’un temps, quan arriba la factura de la nova empresa, s’adonen que els han fet el canvi. Els venedors domiciliaris han d’exhibir al comprador la documentació que n’acrediti la condició i que identifiqui l’empresa que representen i els productes que estan autoritzats a oferir, cosa que no es produeix en tots els casos.

Telefonia i venda per internet, les següents al rànquing
El segon lloc amb major nombre de reclamacions a l’Oficina de Consum de l’Alt Empordà s’hi troba el sector de la telefonia, amb un 19,51% de les reclamacions tramitades. Segons l’Oficina, es continuen detectant temes habituals, com ara el fet que l’operadora pretengui cobrar una penalització per baixa anticipada sense que l’usuari hagi signat un contracte amb clàusula de permanència. Altres temes usuals són l’aplicació de tarifes no contractades, la mala aplicació dels descomptes oferts a la facturació, o la facturació per serveis no prestats una vegada l’usuari ha fet la portabilitat a una altra operadora (generant així una doble facturació), entre d’altres.
El tercer lloc l’ocupa el sector de les vendes a distància, amb un 10,69%. Aquí cal destacar que, any rere any, van en augment les compres per internet, però amb la pandèmia hi ha hagut un augment de les reclamacions de compres efectuades per internet. Els principals problemes són per la manca d’entrega dels productes, o bé per la garantia d’aquestes. Les persones consumidores es troben que no saben a on han de dirigir les seves reclamacions, que no obtenen resposta i que, fins i tot, la web on van comprar ha deixat d’operar. Si la pàgina web pertany a una empresa que té la seu dins de la Unió Europea, existeixen mecanismes per resoldre reclamacions de consum. Però si aquesta no té cap seu a cap país de la Unió Europea, no hi haurà aquests mecanismes i, per tant, no es podran tramitar cap reclamació als organismes públics de consum de Catalunya.
De totes les actuacions que ha dut a terme l’Oficina de Consum de l’Alt Empordà, un 44,4% d’aquestes són de persones de Figueres. A més, de totes les reclamacions que s’han atès, més de la meitat s’han resolt amb acord satisfactori per ambdues parts, concretament un 57,60%.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.