GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

L’any 1997, el consistori figuerenc va cedir el terreny amb caràcter gratuït al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb l’objectiu de construir-hi i posar-hi en funcionament un escorxador comarcal. Les condicions de l’acord eren que la construcció i la posada en funcionament es dugués a terme en un termini màxim de cinc anys. El terreny també s’havia de mantenir com a ús d’escorxador fins l’any 2027. Però el concessionari del servei, Carns Figueres, va entrar en concurs de creditors l’any 2018.
Els actius de l’Escorxador es van retornar al Consell Comarcal, des de l’administració concursal, l’any 2020. Una vegada entregada la instal·lació, es va fer una acta de recepció de les instal·lacions, amb inventari de béns. Ara, amb l’acta notarial que certifica que no s’hi presta l’activitat d’escorxador, el terreny ha de ser retornat al seu propietari, l’Ajuntament de Figueres, com especifica el document de cessió.
Cal tenir present que la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local va treure l’activitat «d’escorxador» de les competències bàsiques a prestar pels municipis. Fet que complica molt l’aprovació d’una nova concessió per les esmentades instal·lacions.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.