PALAUDE.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar per unanimitat, en la sessió plenària celebrada el passat dimarts, una declaració institucional en relació a la implementació de les energies renovables a l’Alt Empordà. La declaració, generada des del govern comarcal, ha estat consensuada amb la resta de forces polítiques que conformen el ple de la institució i que van formular algunes esmenes.
El vicepresident primer i coordinador del govern, Josep Maria Bernils, explica que “es tracta d’una declaració d’intencions, molt oberta, però que marca un conjunt de criteris de consens, a l’hora de tenir presents des dels municipis de l’Alt Empordà quan arribin peticions de projectes que vulguin desenvolupar l’aprofitament de les energies renovables”.
“La declaració deixa ben clar el respecte a l’autonomia municipal, però entenem que els conceptes genèrics que s’hi expressen tenen el consens de tothom, com així ha quedat evidenciant amb la seva aprovació. També ens posem a disposició del territori per tot allò que, dins de les nostres competències, els pugui ser útil als ajuntaments que es puguin veure afectats per demandes de projectes en aquest sentit”, afegeix el vicepresident.


Poden llegir la declaració institucional a continuació.

 

DECLARACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
EN RELACIÓ A LA IMPLEMENTACIÓ
DE LES ENERGIES RENOVABLES A LA COMARCA

En relació als diversos projectes i iniciatives relacionades amb la implementació de les energies renovables a l’Alt Empordà, el Consell Comarcal vol fer pública la següent declaració que sintetitza la seva postura oficial. Aquests criteris han estat seguits i aplicats per l’administració comarcal des de fa anys, però considerem que actualment i, sobretot, a partir de l’aparició de diverses sol·licituds de llicències per a projectes en aquest àmbit, requereixen ser compartits i assumits públicament.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està molt sensibilitzat amb els efectes del canvi climàtic i la necessitat d’un producció energètica ecològica i neta. Portem molts anys promovent polítiques mediambientals i sostenibles, analitzant les possibles conseqüències del canvi climàtic en el nostre territori i fixant criteris per frenar aquesta situació, com va ser l’aprovació del Pla de Transició Energètica a provat l’any passat. Són diverses les campanyes territorials i globals que hem desenvolupat i en aquest sentit ens comprometem a treballar activament, dins de les nostres competències, en la rebaixa de la petjada del CO2 a nivell general dins de la nostra comarca.

En paral·lel defensem el nostre paisatge, els ecosistemes, les activitats tradicionals de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, la promoció del producte de quilòmetres zero i totes aquelles altres accions públiques i privades que vagin adreçades en aquesta línia.

Des del màxim respecte a l’autonomia local i a la normativa legal vigent –tant d’àmbit nacional com estatal i comunitari-, el Consell Comarcal considera que qualsevol projecte que s’executi a l’Alt Empordà en relació a la producció d’energies renovables ha de combinar el respecte al paisatge i al medi natural de la zona on s’implementa i el màxim nivell de garanties per preservar i/o restaurar l’entorn afectat.

Aquests criteris han de ser compatibles amb la necessària autonomia energètica del territori i el desenvolupament econòmic i social, tant de present com de futur, de la comarca. En aquest sentit som conscients, també, del potencial eòlic i fotovoltaic del nostre territori i del fet que les instal·lacions de renovables s’han de situar on hi ha els recursos.

Reclamem les màximes garanties tècniques, jurídiques i mediambientals a l’hora d’executar qualsevol projecte d’aquesta magnitud i que per part de les administracions competents (Generalitat i Govern de l’Estat) es tiri endavant amb una planificació raonada i raonable de les instal·lacions i que sigui d’obligada aplicació el soterrament de les línies d’evacuació de l’energia.

Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens posem a disposició de tots i cadascun dels nostres municipis per assessorar-los i donar-los el nostre suport a l’hora de prendre les decisions oportunes en relació als projectes sobre implementació d’energies renovables que els arribin. En aquest sentit, l’any passat es va impulsar la declaració del BCIL per als monuments megalítics de l’Albera situats als termes municipals d’Agullana, Cantallops Capmany i la Jonquera davant el risc de ser afectats per alguns d’aquests projectes, aprovada aquest mes de febrer pels òrgans de govern.

En el ben entès que, repetim, cal respectar l’autonomia local i les normatives catalana, estatal i europea, i que constatem que no hi ha unanimitat en el territori de cares al model de producció de les energies renovables, considerem que cal fer compatibles totes les necessitats i totes les sensibilitats i assolir el màxim nivell de consens en aquest tema. Aquesta és la nostra feina, la nostra responsabilitat i treballarem perquè així sigui.

 

Figueres, 28 de febrer de 2023

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.