AGULLANA.png

Carta de Serveis

Davant l'elevat risc d'incendi existent, des del Consell Comarcal ens sumem a compartir un seguit de recomanacions d'autoprotecció davant el risc d'incendi forestal.

Quina estructura de jardí afavoreix l'autoprotecció?

1. Tanques incombustibles. En cas de tanques vegetals, discontinuïtats amb materials no inflamables.

2. Vegetació resistent al foc, separada de l'habitatge.

3. Punt d'aigua pròxim a l'habitatge.

4. Portes i finestres de materials poc combustibles, parets no rugoses i obertures resguardades.

5. Aclarides periòdiques, desbrossades, podes, regs i eliminació i gestió de restes vegetals.

6. Entrada i sortida de l'habitatge i teulades lliures de vegetació seca, matollar i volada arbòria. 

7. Graves, lloses o pedres, petits estanys o materials no inflamables. 

Elements de risc que cal que eviteu

8. Continuïtat entre la vegetació tant horitzontal com vertical i volada arbòria sobre la teulada. 

9. Acumulació de fullaraca, llenya i altres combustibles a l'habitatge i al jardí.

10. Punts de foc sense barret de xemeneia ni mataespurnes, amb arbrat pròxim. 

11. Tanques vegetals, sobretot d'espècies del tot desaconsellades. 

Espècies de plantes recomanades 

12. Espècies vegetals autòctones, adaptades a les condicions climàtiques de la zona. Cal evitar sempre les espècies exòtiques invasores. Espècies que acumulin humitat i generin poca vegetació morta, de baixos nivells d'olis, resines volàtils o cera. 

A què ens obliga la llei?

- Assegurar una franja exterior de protecció de com a mínim 25 m d'amplada al voltant de les edificacions amb l'arbrat aclarit, esporgat i el sotabosc desbrossat.

- Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que les franges de protecció.

- Evitar que el jardí sigui fàcilment inflamable. 

Qui ho ha de fer?

- Si la comunitat no duu a terme els treballs, correspon a l'ajuntament fer-los.

- En el cas de propietaris d'edificacions o instal·lacions aïllades, els correspon a ells mateixos l'execució d'aquests treballs.

- Els propietaris dels terrenys contigus afectats per aquesta franja estan obligats a permetre'n l'execució.

- Els propietaris de parcel·les interiors de nuclis i urbanitzacions són els responsables de mantenir-les en les mateixes condicions que la franja perimetral de protecció. 

Com s'ha de fer?

- Evitant la continuïtat horitzontal i vertical del combustible.

- Mantenint els arbres espaiats entre sí.

- Mantenint els arbres podats fins a 1/3 de l'alçària. 

- Mantenint el sotabosc desbrossat.

- Prioritzant la permanència d'espècies de poca inflamabilitat.  

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.