CAPMANY.png

Carta de Serveis

 

El guardó, dotat amb 12.000€, ha reconegut la tasca de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El programa Habiba Dones i Salut Comunitària a l’Alt Empordà dinamitzat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, té com a objectiu promoure l’equitat en l’exercici del dret a la salut i l’accés al sistema de salut de les dones d’origen migrant de la comarca. Habiba ha facilitat un procés de treball comunitari amb professionals de la salut i dones migrades de diferents orígens de l’ABS de l’Escala (municipi de Sant Pere Pescador), per reforçar els actius en salut existents al territori.
El programa, dissenyat des de la perspectiva de gènere intercultural, parteix de les necessitats expressades en salut per les dones migrades en els espais de treball comunitari durant els darrers dos anys: Programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà i taula comarcal de Mutilació Genital Femenina. S’ha finançat amb la Convocatòria Interculturalitat i Acció social de la Fundació La Caixa i facilita la innovació social en generar els espais de treball comunitaris i les eines per acompanyar i empoderar les dones migrades com a actius en salut a la nostra comarca.
El conseller comarcal de Benestar, Álex Hernández ha volgut fer especial esment a la tasca que s’està portant a terme des de l’àrea: “Aquest guardó reconeix l’esforç i iniciativa de l’equip d’Inclusió. Des del Consell Comarcal refermem el nostre compromís amb el treball comunitari des d’una perspectiva intercultural inclusiva a través del suport i l’acompanyament a les persones.”
Des de l’àrea celebren que l’associació Amunt i Crits-Dones Referents comunitàries, sorgida arrel d’anteriors programes, hagi pogut participar activament en la dinamització de les sessions de tre-ball i traslladar les seves experiències i coneixements en aquesta nova edició. Així mateix, també valoren molt positivament la implicació tant de les dones participants del programa com dels pro-fessionals de la salut que hi han col·laborat..

El premi va ser entregat a Vic en el marc del IVè Congrés de l’Acció Social-Inclusió, organit-zat pel Departament de Drets Socials i la Universitat de Vic. La dotació econòmica que s’ha rebut revertirà en benefici de l’ampliació del projecte Habiba, ajudant a incrementar el nombre de figures referents a la comarca.

Accions que ha posat en marxa el programa Habiba fins el dia d’avui:
1. Dinamització d’un procés de participació comunitària amb professionals de la salut, enti-tats i un grup de dones migrades ABS de l’Escala (municipi de Sant Pere Pescador), que ha permès elaborar un diagnòstic sobre la salut i l’accés al sistema de salut de les dones migrades a la comarca.
2. A partir del diagnòstic elaborat, detecció de la salut sexual i reproductiva com a àmbit de salut prioritari sobre el qual s’ha dissenyat un taller de prevenció adreçat a dones migra-des de l’ABS de L’Escala. Tant els continguts formatius com digitals s’han co-dissenyat amb el grup de dones que participen al programa.
3. Disseny d’una guia online de plantes medicinals africanes, en col·laboració amb l’equip mèdic de l’ABS L’Escala.
4. Realització de sis vídeos divulgatius sobre el servei de l’ASSIR, traduïts a sis idiomes.
5. Creació d’una Xarxa Local d’Aprenentatge en Salut Comunitària Intercultural (Learning Network) oberta a altres agents de salut de la comarca i comarques gironines, amb els quals es compartirà els resultats del programa Habiba.
6. Organització de dos seminaris oberts (format webinar) per facilitar l’intercanvi de conei-xement i la creació d’un espai de treball innovador en aquest àmbit de la intervenció co-munitària.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.