MOLLET.png

Carta de Serveis

El Pla per a la Igualtat de Gènere 2023-2027 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha estat promogut per l'àrea de Benestar del Consell Comarcal, donant continuïtat al treball iniciat ja fa disset anys amb el primer Pla Comarcal de promoció de les polítiques d’igualtat 2005-2007. La seva aprovació definitiva es durà a terme aquest dimarts, després de superar el període d’exposició, i serà d’aplicació immediata un cop s’hagi portat a tràmit la seva aprovació durant el plenari.
Aquest Pla per a la Igualtat de Gènere reforça amb sis objectius estratègics la transversalització de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat en l'acció comarcal i municipal i, sobretot, determina nous objectius operatius i línies d'acció que estan orientats a promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, que hauran de ser promoguts pels serveis, programes i projectes que gestiona la pròpia àrea de Benestar.
Els principals objectius estratègics del Pla són:
- Compromís i acció comarcal per a l’equitat de gènere.
- Millorar el treball en xarxa.
- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i erradicar la violència masclista a la comarca.
- Empoderar les dones i els homes en situació de risc d’exclusió social.
- Promoure treball comunitari i de sensibilització per reforçar les accions orientades a l’equitat de gènere.
- Garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere, per garantir que es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat.
El conseller comarcal de Benestar Social, Igualtat i Feminisme, Àlex Hernández ha destacat:
“Aquest nou Pla d’Igualtat pretén ser un reflex de la perspectiva de gènere a la comarca, i reconèixer aquells sectors on la bretxa social i salarial encara es fa palesa a dia d’avui. L’anàlisi i diagnòstic de la realitat i diversitat dels municipis ens permet establir els eixos d’exclusió més rellevants que actuen a la comarca, amb l’objectiu de traçar les línies d’actuació més eficients per revertir les situacions de desigualtat.”
Actualment l’àrea de Benestar del Consell Comarcal ofereix assistència tècnica a nivell de polítiques d’igualtat i dona suport als municipis de la comarca per a la correcta implementació de les mateixes.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.