CAPMANY.png

Carta de Serveis

El passat dilluns 20 de febrer els alcaldes i alcaldesses de la comarca es van reunir en el que va ser el primer Consell d’Alcaldies del 2024, on es van exposar i debatre as-pectes relacionats amb l’actualitat i amb els projectes desenvolupats a l’Alt Empordà.
La situació de sequera va centrar gran part del debat, durant el qual els alcaldes i al-caldesses presents es van mostrar favorables a l’aprovació de la Declaració sobre l’estat d’emergència per sequera impulsada des del Consell Comarcal. Amb ella, el propi Consell i els municipis expressen el seu suport a la ciutadania i als sectors més afectats, en especial agrícola, ramader, i diversos sectors industrials i de serveis, i sol·liciten a la Generalitat que prengui mesures per minimitzar l’impacte d’aquest epi-sodi a l’economia productiva de la comarca.
La declaració insta també a l’Agència Catalana de l’Aigua a efectuar les inversions necessàries per assegurar l’abastament en alta a tots els municipis de la comarca i li reclama prudència davant les sancions imposades als ajuntaments.
El president del Consell Comarcal Agustí Badosa, va voler expressar el suport a tots els ajuntaments afectats: “Cal que els actors principals de la comarca plantegem a la Generalitat la necessitat de trobar solucions i que, per la seva banda, l’ACA ens ofe-reixi sortides a un problema que afecta a molts municipis que no compten amb els recursos necessaris per fer front a les sancions imposades. Molts d’ells tenen la vo-luntat de fer actuacions a les seves xarxes però estan pendents de les subvencions que ha d’atorgar la mateixa ACA per poder iniciar-les.”

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.