FORTIA.png

Carta de Serveis

Dibuix immigracióL'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, a través dels tècnics del Pla territorial de Ciutadania i Immigració, elabora anualment l'informe de dades estadístiques de la població estrangera a la comarca. Aquest informe és un instrument per conèixer millor les característiques del fenomen migratori a la comarca i la seva evolució en els darrers anys.

En aquest sentit, el tècnics recorden que la població estrangera empadronada a la comarca de l’Alt Empordà ha incrementat molt significativament des de principis del segle XXI. A finals de l’any 2000 el col·lectiu estranger representava aproximadament el 9’6% de la població de la comarca, mentre que a 1 de gener de 2014 el percentatge era del 27’53 %.

L’any 2009, per primera vegada des de l’any 1998, la població estrangera va disminuir en el conjunt de Catalunya. Aquesta tendència s’ha mantingut des d'aleshores concentrant-se, principalment, a l’Àmbit Metropolità de Barcelona i, de forma menys important, a les comarques de l’Ebre, Centrals, Camp de Tarragona i les de l’Alt Pirineu i Aran. En canvi, aquest és el primer any que a les comarques de Ponent i de Girona la població d'origen estranger disminueix.

L’Alt Empordà és una de les comarques de Catalunya on l’any 2010 la població estrangera va continuar creixent, encara que aquest augment va ser en comparació amb el d’anys anteriors molt poc significatiu. Fins l'any 2013, la població estrangera va seguir augmentant lleugerament respecte l'any anterior, i no és fins el 2014 que ha disminuït el seu nombre, per la qual cosa la xifra de població estrangera empadronada a la comarca es situa en nombres molt similars als de l'any 2010.

LES CONCLUSIONS

Entre les conclusions que els tècnics han elaborat en el seu informe en destaquen les següents:

-El creixement de la població estrangera no ha estat el mateix per al conjunt de col·lectius o nacionalitats. L’any 2000, els ciutadans de la Unió Europea representaven gairebé la meitat dels estrangers de la comarca -un 45%-; actualment aquest percentatge s’ha reduït a poc més del 37%. En termes generals podem afirmar que la immigració econòmica ha anat guanyant pes i significació social a l’Alt Empordà. No obstant això, com altres territoris de la costa catalana, és una comarca on la població comunitària resident té un pes demogràfic i social rellevant.

-Pel que fa als altres col·lectius, la població d'origen del continent africà es manté estable, mentre que la població d'origen llatinoamericà segueix mostrant una tendència negativa en el seu conjunt.

-Els ciutadans de nacionalitat estrangera presenten una certa masculinització de la població (53 homes per cada 47 dones). Val a dir que hi ha diferències importants segons la nacionalitat, essent sobretot el col·lectiu subsaharià i el nordafricà els més masculinitzats amb un 78% i 56% respectivament. Tanmateix, les dones són majoritàries entre la població de procedent de l'Amèrica Llatina, Oceania, Àsia i la resta d'Europa.

-Les dades presentades mostren clarament una major incidència de l'atur en persones d'origen immigrant que en persones autòctones.

-El principal col·lectiu immigrant de l’Alt Empordà és el de nacionalitat marroquina, que representa més del 29% de la població estrangera empadronada i es caracteritza per un creixement modest però sostingut al llarg del temps.

26 de gener de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Logo Premis inclusióAbans de les passades festes de Nadal va finalitzar de forma molt satisfactòria el període d’implementació dels dos projectes d’intervenció social premiats en l’edició 2013 dels Premis Inclusió Social Alt Empordà, creats des de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal.

En la primera edició es va reconèixer la proposta d’emprenedoria social “La Cuina, cooperativisme a foc lent”. El projecte dut a terme durant els darrers mesos ha consistit en assolir l’objectiu de promoure l’acció comunitària i l’economia social i cooperativa per fer front a la precarietat de les economies domèstiques, l’atur de llarga durada i els efectes de la crisi en determinats sectors vulnerables de la societat en el municipi de Sant Pere Pescador. L’experiència en el municipi ha afavorit la creació d’un espai de treball.

Per altra banda també es va atorgar un accèssit al projecte “El Tamariu-Projecte laboral Reciclatge de Paper”, presentat per l’Associació Tamariu de Castelló d’Empúries, que ha desenvolupat aquest projecte d’integració sociolaboral amb joves amb discapacitat intel·lectual a la comarca de l’Alt Empordà al llarg de tot l'any passat.

La segona convocatòria no ha estat tan reeixida i el jurat va decidir fa poques setmanes declarar desert el Premi Inclusió Alt Empordà 2014. A parer dels seus membres, els projectes presentats no complien suficientment els requisits establerts a les bases. Atesa aquesta circumstància es va acordar avançar la convocatòria del Premi 2015 per al proper mes de febrer.

La iniciativa del lliurament dels Premis d’Inclusió Social neix del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social de l’Alt Empordà 2013-2016 i té com a finalitat fer emergir i finançar iniciatives innovadores dirigides a promoure processos d’inclusió social per millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social.

22 de gener de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Logo abandonament animalsEl Servei comarcal de recollida d'animals domèstics abandonats ha recollit més de 300 gossos durant l'any 2014, tot i no gestionar aquesta prestació als municipis de Figueres i de Castelló d'Empúries. Aquest servei es realitza a través de l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres. Peralada i Vilafant encapçalen la recollida comarcal amb més d'una vintena d'animals cadascun d'ells.

Des del Servei, que depèn de l'àrea de Medi Ambient del Consell, expliquen que “una eina útil per trobar ràpidament els propietaris dels gossos és la col·locació del xip o el tatuatge identificador, que resulta obligatori amb la Llei de protecció d'animals. Tanmateix, enguany, només 85 animals dels prop de 300 recollits ho portaven, el que ha permès que només 66 hagin retornat finalment amb els seus amos”.

Pel que fa a les adopcions dels gossos abandonats recollits als municipis de la comarca, exceptuant els casos ja esmentats de Figueres i de Castelló d'Empúries que disposen d'un servei propi, el 40% han sigut adoptats. Aquestes dades mostren una problemàtica, a criteri dels tècnics del Servei, ja que més de 60 gossos romanen aquest any a l'Associació Protectora sense ser adoptats.

“Cal tenir en compte, però, que en el recompte dels gossos recollits pel servei comarcal no hi figuren aquells que recullen altres associacions i entitats de la comarca, a banda dels dos municipis indicats. Així, si obtinguéssim totes les dades dels els animals recollits per les entitats dedicades a aquesta finalitat, la xifra dels 300 animals quedaria molt per sota de la realitat”, reconeixen des del Servei.

D'altra banda, cal recordar que tots els propietaris d'animals de Catalunya estan obligats a inscriure'l al cens municipal i al Registre d'animals de Catalunya. Pel què fa a aquest últim instrument, només 341 gossos dels pobles de l'Alt Empordà s'hi troben inscrits. Un dels municipis que ha aplicat l'obligatorietat d'inscripció al registre ha sigut Pont de Molins, el qual té 92 gossos al registre, gairebé la totalitat dels animals canins que resideixen al poble. No obstant, la majoria de propietaris d'animals de companyia no registren l'animal i una gran part dels municipis no tenen gairebé cap gos en el registre esmentat.

Des del Servei comarcal de recollida d'animals domèstics abandonats s'indica que “el primer pas que cal realitzar és instar als propietaris d'animals de companyia a identificar-los mitjançant XIP o tatuatge i registrar-los a l'ajuntament. A més, és necessari que s'esterilitzin tots els gossos i gats domèstics per tal d'evitar el gran nombre d'animals que acaben abandonats per manca de llar i alhora, promoure l'adopció d'animals enlloc de la compra”.

Per a més informació: http://cuidam.mediambient-altemporda.org/

21 de gener de 2015  

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.