PALAUDE.png

Carta de Serveis

Visita grup Leader LituàniaLa setmana passada ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral – Zona Nord- oriental de Catalunya), l'entitat pública que gestiona els ajuts Leader a la comarca, va rebre a la seu del Consell de l'Alt Empordà un grup de 15 representants de l'administració pública del grup de desenvolupament rural de Lituània (grup d'acció local Vilnius) interessats en conèixer les polítiques de promoció que es porten a terme en les zones rurals.

Des d’ADRINOC se'ls va transmetre la filosofia de tendir cap a un territori sostenible i es van explicar les accions que es porten amb les empreses beneficiàries dels ajuts Leader. També es van comentar els projectes de cooperació que es porten a terme en altres territoris a nivell català i estatal, com per exemple el projecte Gustum, que té per objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori, en sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç.

D'altra banda, representants tècnics del grup de desenvolupament rural búlgar Lag Dobrichka es van reunir aquest dijous al Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb l’equip tècnic de l'associació per tal de conèixer la metodologia dels ajuts Leader a Catalunya. La reunió també va servir per presentar l’estratègia de desenvolupament sostenible que persegueix ADRI-NOC que es basa en la implantació d’una Marca de Qualitat Territorial i la promoció de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) gràcies a la utilització del Codi de Gestió Sostenible (CGS), elements claus per donar un valor afegir a la territorialitat i al desenvolupament local.

Pel que fa a la metodologia dels ajuts Leader a Catalunya, es va destacar la implantació de la metodologia del projecte Gestió Sostenible Rural, que comparteixen els 13 Grups d’Acció Local de Catalunya, i que permet un acompanyament personalitzat a les empreses. Se'ls va informar que a través dels plans de millora, complementaris als ajuts Leader, les empreses reben una diagnosi de la seva gestió, i a partir d’aquí els tècnics dels grups Leader els proposen un pla d’accions temporalitzat que inclou propostes per millorar la seva competitivat econòmica, per mitigar els seus impactes ambientals o per a satisfer els interessos dels seus principals grups d’interès: clients, treballadors, proveïdors, etc.

5 de desembre de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Plànols del serveis tècnicsEl ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una nova convocatòria del Programa d'Assistència Tècnica als ajuntaments. Acollir-se a aquest pla suposa per als municipis beneficiats que la redacció dels projectes que s’acceptin aniran a càrrec dels serves tècnics del Consell. Aquesta iniciativa comarcal facilita la redacció d'obres, projectes d'instal·lacions o direccions d'obres que els municipis tinguin previst executar directament o amb la col·laboració d'altres administracions.

Poden presentar sol·licitud tots els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de l’Alt Empordà. Cada municipi només podrà demanar la redacció d’un sol projecte, quedant excloses la redacció d’instruments de planejament. Atès que la capacitat dels serveis tècnics comarcals és limitada, com cada any s’atenen les peticions que realment es poden assumir, tenint en compte la capacitat tècnica i econòmica dels municipis peticionaris. Els criteris per atendre les peticions assumibles es resoldran segons un barem establert pel Consell.

L’assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l’Ajuntament que ho demana i el Consell, amb un límit màxim per part de la institució comarcal de 4.000 euros per projecte i any, sense perjudici de poder passar d’aquest límit si les circumstàncies o la característica de l’obra així ho aconsellés. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre.

Aquest any, des de l’àrea dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, es van elaborar els projectes d'ampliació del cementiri municipal de Bàscara, el cobriment d'un ram de rec a Cabanes, la reparació del ferm i la creació de cunetes al camí de les Roures de Cantallops, el projecte de remodelació de la xarxa d'aigua potable del Poble Nou de Llers i el nou enllumenat públic als sectors dels Olivars i la Vinya de Pau.

També es va redactar l'actualització del condicionament del local polivalent de Pont de Molins, el projecte de millores en infraestructures i serveis urbans de Pontós i el de construcció d'un porxo a la llar d'infants municipal de Ventalló. Finalment, dins del Programa d’Assistència Tècnica del 2014, també es va elaborar el projecte de tractament d'aigua potable i implantació del sistema de telecontrol a l'abastament de Terrades i el projecte de construcció d'un local social i educatiu a Vilanant.

4 de desembre de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Cloenda curs agents joves de salutUn total de 24 joves van finalitzar el passat cap de setmana, a la casa de colònies l'Albera de la Jonquera, el curs per formar-se com a agents de salut. Es tracta d'una iniciativa de l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que ha estat adreçada a joves de 15 a 19 anys, i que tenia un objectiu doble, per un costat formar els joves i per l'altre, promoure la seva intervenció entre iguals i a l'entorn més pròxim per tal de millorar els hàbits saludables.

El curs va incloure set sessions amb professionals de la salut i es va complementar amb unes colònies de cap de setmana. En total, ha estat 40 hores teòriques i 10 de pràctiques, que van incidir en temes com l'alimentació i la dieta, l'educació afectiva i sexual, les drogues i altres substàncies tòxiques i l'ús i abús d'Internet, entre altres qüestions.

Des de l'àrea de Joventut del Consell es considera que si es formen joves en salut i s'enforteixen els seus hàbits saludables, aquests agents podran influir en la salut i els comportaments dels seus companys. S'ha constatat que augmenta el nombre d'adolescents i joves que prenen alcohol, que tenen addiccions a substàncies tòxiques, que abusen de les tecnologies de la informació i comunicació i que tenen una mala alimentació.

A més, un altre motiu que ha portat a promoure aquesta iniciativa és l'existència d'una publicitat que es considera enganyosa sobre la imatge estètica i personal, perquè manquen conductes i hàbits saludables entre els joves i perquè a les enquestes i l'opinió dels experts adverteixen que s'avança l'edat d'inici del primer consum de substàncies nocives.

4 de desembre de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.