CABANES.png

Carta de Serveis

Escut Consell ComarcalLa Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat l'expedient de liquidació del pressupost corresponent a l'exercici del 2013. Segons l'informe emès per l'interventor comarcal, el resultat pressupostari és de 45.079,17 euros, un cop ajustat amb els imports corresponents als crèdits gastats i finançats amb romanent de tresoreria i les desviacions de finançament registrades al llarg de l'exercici.

 

Com passa a totes les administracions, el Consell aplica un percentatge de cobertura del seu pressupost per a drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. En aquest cas s'ha previst una dotació de 168.715 euros. Paral·lelament s'ha habilitat una partida de 384.229,87 euros per al pagament dels romanents de crèdits afectats per les desviacions de finançament. De tot això, en resulta un romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals de 43.709,87 euros, circumstància que motivarà un petit ajustament del pressupostos del 2014 en aquesta mateixa quantitat.

 

D'acord amb la Llei d'Hisendes Locals, de la liquidació del pressupost es dedueix que l'any passat el Consell Comarcal va aconseguir un estalvi net de 421.575 euros, que representa un 2,82% sobre els ingressos corrents. L'endeutament a 31 de desembre de 2013 és de 2.808.121 euros, una xifra que suposa el 18,76% sobre els ingressos corrents liquidats. Totes aquestes dades posen en evidència les polítiques d'ajust econòmic que ve aplicant la institució en aquest mandat.

 

D'altra banda, en la liquidació del pressupost, l'informe de l'interventor reconeix que el termini de pagament a proveïdors supera amb escreix el termini fixat per la normativa vigent, que és de tres mesos. A 31 de desembre de 2013 hi havia 10.167.448,65 euros pendents de pagament de l'exercici corrent. Això es deu, fonamentalment, a les dificultats que té el Consell de rebre amb regularitat els ingressos que financen els diferents serveis que presta la institució. En concret, a l'acabar l'any passat hi havia 8.613.812,27 euros pendents de cobrament, dels quals 4.995.027,33 euros corresponen a l'exercici del 2013 i 3.618.784,94 euros a anys anteriors.

 

19 de maig de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Del 13 al 25 de maig la Rambla de Figueres acollirà l'exposició interactiva “Consum, punt de trobada”. La mostra, que promou l'Agència Catalana del Consum, es podrà visitar cada dia, de dilluns a diumenge, de forma ininterrompuda de les 10 del matí a les 9 del vespre. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest dimecres, a les 11 hores, amb l'assistència del director de l'Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, el conseller comarcal de Consum, Carles Álvarez, i l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.

Amb aquesta exposició itinerant, que ha estat instal·lada a més de 20 poblacions d'arreu de Catalunya, l'Agència Catalana del Consum vol donar a conèixer als visitants quins són els seus drets i deures com a persones consumidores, explicant quina és l'estructura del consum a Catalunya, un model que actua en favor de la protecció de les persones i que, amb la introducció del Codi de Consum, ha reforçat els seus objectius.

“Consum punt de trobada” té un format original i diferent, ja que es pot veure de manera interactiva, que busca potenciar la vessant més crítica, reflexiva, responsable i sostenible en el consum, amb l'objectiu d'educar al consumidor i aconseguir la seva autosuficiència en les relacions de consum. L'exposició es divideix en cinc apartats: Codi de Consum (marc jurídic i model), Drets i deures (persones i empreses), Seguretat de productes (la seguretat és cosa de tots), Informació i formació (el consum s'aprèn) i Consum reflexiu (un benefici per a tots).

L'àrea de Consum del Consell de l'Alt Empordà ha col·laborat estretament en l'organització de l'exposició i en la difusió de l'esdeveniment a tota la comarca.

14 de maig de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà (ACAE), s'encarregarà de catalogar, digitalitzar i posar a disposició del públic el fons fotogràfic i documental de Joaquim Vallmajó, missioner originari de Navata i que va ser assassinat a Ruanda ara fa 20 anys durant el conflicte bèl·lic que fa afectar aquell país.

La donació d'aquest fons documental es va formalitzar ahir a l'arxiu comarcal amb la donació a l'ACAE d'un material que estava fins avui dispers entre els familiars de Vallmajó, i entitats i persones amb qui es comunicava el missioner durant els anys que va ser al continent africà. El reagrupament d'aquest material és el fruit d'una acció conjunta entre el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera (MUME), el Grup d'Empordaneses i Empordanesos per la Solidaritat (GEES), l'ACAE i els familiars del missioner.

Aquest fons personal una vegada estigui catalogat, es procedirà a la seva digitalització i exhibició pública a través de la web de l´entitat. Destaquen un centenar de cartes autògrafes de Vallmajó i un altre centenar de fotografies fetes per ell mateix com a prova del que passava al nord de Ruanda.

El primer acte de divulgació d'aquest fons es farà al MUME amb una exposició que es preveu obrir al públic a la tardor. L'exposició reunirà una quinzena de plafons, no només dedicats a la figura de Vallmajó, sinó també al conflicte de Ruanda i a la zona dels Gran Llacs, ja que encaixa perfectament amb la voluntat del museu de la Jonquera de donar a conèixer, a més de l'exili republicà, tots els altres exilis del segle XX i més tenint-hi com a «relator» un empordanès com Joaquim Vallmajó.

A part del valor personal que conté aquest fons per les cartes que intercanviava amb familiars i amics, també constitueix una crònica del dia a dia del que va passar a Ruanda des de l'inici del conflicte, al 1990, fins al 1994, moment de la desaparició del missioner. Van ser quatre anys de desplaçaments forçosos i la crònica d'un genocidi que, al contrari del que es va dir en la gran mentida de la versió oficial, no va ser exclusivament un genocidi contra els tutsis, segons explica el Sr. Bonet del GEES. En les seves cartes, diapositives i fotografies, el missioner explica, entre altres aspectes, els moviments de tropes o i la creació dels camps de refugiats durant la guerra.

Al fons també s'hi integraran els documents que aportarà Pep Frigola, amic de Vallmajó, i actualment missioner a Níger. Martí i Núria Vallmajó, dos dels cinc germans de Joaquim Vallmajó, que van presenciar l'acte de donació d'ahir a Figueres, van destacar per la seva banda que amb l'entrega d'aquests documents a l'arxiu comarcal suposarà la garantia de conservació i la divulgació d'un material que probablement s'hauria perdut.

13 de maig de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.