CAPMANY.png

Carta de Serveis

L'Associació Empordà Turisme ha celebrat la seva assemblea general, aquest dimarts, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'assemblea va aprovar el pressupost per aquest any, que puja a 94.524,07 euros, i el pla d'actuacions.

Aquest pla inclou, entre altres, les accions següents: assistència al Mercat del Ram de Vic (11 a 13 d'abril), fira de Toulouse (França), Mercat de mercats a Barcelona (del 18 al 20 d'octubre) i Lyon Village (França). A nivell de promoció, també es duran a terme nous concursos a través de les xarxes socials, els projectes Instagram City, Vulcano grup (gastronomia i cultura) i Grifone. En aquest últim cas es tracta de la iniciativa que desenvoluparà el el músic i esportista nòmada de Barcelona, Albert Sans, que farà un viatge pels Pirineus i que retransmetrà a través de les xarxes socials. El recorregut durarà quatre mesos i tots els internautes podran aportar llocs únics mitjançant la Guia 3404m.

En l'àmbit de formació es duran a terme un curs de noves tecnologies i un de creació i gestió de producte, complementat amb un workshop. Igualment, s'ha previst fer accions de formació en enoturisme o en parcs naturals per a les oficines de turisme de l'Empordà i l'accés als cursos formatius de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, que ja s'estan realitzant.

A més, es potenciaran les visites als socis, s'impulsarà la cerca de nous associats, es millorarà la pàgina web, s'editarà nou material promocional i es reeditarà la guia Alpina. També es farà el seguiment del nou projecte de comercialització en línia de l'Agència Catalana de Turisme, a disposició gratuïta per agències de viatges i empreses privades, que busca comercialitzar tant paquets turístics com propostes d'un dia.

12 de març de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

L’Equip Tècnic d’Inclusió de l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà participa aquesta setmana en una reunió de continguts del projecte europeu Labour Plus a la ciutat d’Amsterdam.

L’àrea de Benestar del Consell Comarcal és el soci encarregat de liderar els continguts dels projecte Labour Plus. L’objectiu d’aquesta trobada és revisar l’estat de les accions en curs que estan duent a terme els països participants així com concretar la transferència de bones pràctiques entre socis i presentar els plans d’implementació local que es promouran al llarg d’aquest any.

La comarca de l’Alt Empordà participarà en l’intercanvi de bones pràctiques entre socis organitzant el proper mes de juny a Figueres una jornada tècnica de formació sobre la gestió de la diversitat en l’àmbit local, adreçada a professionals de les administracions locals, empreses, entitats i mitjans de comunicació.

Igualment, l’àrea de Benestar Social preveu implementar en els propers mesos una acció pilot en el territori, orientada a facilitar noves aproximacions i recursos per facilitar la inclusió social i laboral dels joves d’origen immigrant a la comarca.

El projecte Labour Plus té com a finalitat intercanviar experiències a nivell europeu i dissenyar una eina d’integració laboral per millorar la situació sociolaboral de la població d’origen immigrant. La xarxa de treball del projecte Labour Plus està integrada per 11 socis europeus i es va posar en marxa l’any 2012.

11 de març de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha atès un total de 9.708 visites al llarg de l'any 2013. Aquesta xifra -que reflecteix les possibles atencions fetes a una mateixa persona en diverses ocasions per tal d'oferir tasques d'assessorament i informació, així com les telefòniques i per correu electrònic- inclou totes les peticions d'informació i d'assessorament en matèria d'habitatge així com la tramitació d'ajuts al lloguer i cèdules d'habitabilitat, entre altres.

L'Oficina d'Habitatge del Consell va entrar en funcionament el segon semestre de l'any 2012 i cobreix l'atenció a la ciutadania en aquesta matèria dels 68 municipis de l'Alt Empordà, després d'un conveni signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el segon semestre d'aquell primer exercici es van realitzar 3.404 atencions, la qual cosa implica l'augment considerable registrat al llarg del 2013.

Pel que fa als diversos serveis, l'any passat es van resoldre favorablement un total de 93 prestacions permanents per al pagament del lloguer, d'un total de 134 peticions. Es tracta d'un ajut econòmic a fons perdut, d'un import d'entre 20 i 240 euros mensuals, per fer front al pagament del lloguer de famílies amb ingressos baixos i a les quals el cost de l'habitatge els pot situar en risc d'exclusió social.

L'any passat, d'altra banda, es van tramitar un total de 889 sol·licituds per accedir a prestacions per al pagament de lloguer. En aquest cas es tracta d'una convocatòria pública de la Generalitat de caràcter extraordinari i complementària de l'anterior, dotada globalment amb 22 milions d'euros, per concedir ajudes a fons perdut d'entre 20 i 200 euros mensuals, incompatibles amb altres assignacions. De les peticions tramitades, un total de 240 expedients ja han rebut la resolució favorable. De la resta, s'observa un nombre molt elevat de peticions que no compleixen els requisits.

L'Oficina d'Habitatge també ha gestionat ajuts personalitzats d'especial urgència que serveixen per garantir l'habitatge a persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes de l'hipoteca o que han perdut l'habitatge a causa d'una execució hipotecària. Aquestes prestacions econòmiques són a fons perdut i de caràcter personal. En concret, al llarg del 2013, se n'han concedit 63 per al lloguer, 9 per la pèrdua d'habitatge i 10 per deutes hipotecaris.

Des del mes de juny de l'any passat també es va signar un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tal de prestar des del mateix Consell Comarcal el servei d'Ofideute. Des de la seva entrada en funcionament s'han gestionat un total de 21 expedients, dos dels quals ja estan en proposta de resolució. Es tracta d'un servei d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris. Consisteix en intercedir per una família amb dificultats que es troba, per aquest motiu, en risc de perdre el seu habitatge. L’objectiu principal d’Ofideute és evitar els desnonaments.

Finalment, l'Oficina també gestiona el programa de mediació per al lloguer social que, en conveni amb l'Agència, té com a objectiu que des del Consell Comarcal es gestioni directament l'arrendament d'habitatges a preus moderats així com donar un servei de seguiment per als propietaris i els llogaters. L'any passat es van signar 65 contractes.

7 de març de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.