GARRIGAS.png

Carta de Serveis

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha atès un total de 9.708 visites al llarg de l'any 2013. Aquesta xifra -que reflecteix les possibles atencions fetes a una mateixa persona en diverses ocasions per tal d'oferir tasques d'assessorament i informació, així com les telefòniques i per correu electrònic- inclou totes les peticions d'informació i d'assessorament en matèria d'habitatge així com la tramitació d'ajuts al lloguer i cèdules d'habitabilitat, entre altres.

L'Oficina d'Habitatge del Consell va entrar en funcionament el segon semestre de l'any 2012 i cobreix l'atenció a la ciutadania en aquesta matèria dels 68 municipis de l'Alt Empordà, després d'un conveni signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el segon semestre d'aquell primer exercici es van realitzar 3.404 atencions, la qual cosa implica l'augment considerable registrat al llarg del 2013.

Pel que fa als diversos serveis, l'any passat es van resoldre favorablement un total de 93 prestacions permanents per al pagament del lloguer, d'un total de 134 peticions. Es tracta d'un ajut econòmic a fons perdut, d'un import d'entre 20 i 240 euros mensuals, per fer front al pagament del lloguer de famílies amb ingressos baixos i a les quals el cost de l'habitatge els pot situar en risc d'exclusió social.

L'any passat, d'altra banda, es van tramitar un total de 889 sol·licituds per accedir a prestacions per al pagament de lloguer. En aquest cas es tracta d'una convocatòria pública de la Generalitat de caràcter extraordinari i complementària de l'anterior, dotada globalment amb 22 milions d'euros, per concedir ajudes a fons perdut d'entre 20 i 200 euros mensuals, incompatibles amb altres assignacions. De les peticions tramitades, un total de 240 expedients ja han rebut la resolució favorable. De la resta, s'observa un nombre molt elevat de peticions que no compleixen els requisits.

L'Oficina d'Habitatge també ha gestionat ajuts personalitzats d'especial urgència que serveixen per garantir l'habitatge a persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes de l'hipoteca o que han perdut l'habitatge a causa d'una execució hipotecària. Aquestes prestacions econòmiques són a fons perdut i de caràcter personal. En concret, al llarg del 2013, se n'han concedit 63 per al lloguer, 9 per la pèrdua d'habitatge i 10 per deutes hipotecaris.

Des del mes de juny de l'any passat també es va signar un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tal de prestar des del mateix Consell Comarcal el servei d'Ofideute. Des de la seva entrada en funcionament s'han gestionat un total de 21 expedients, dos dels quals ja estan en proposta de resolució. Es tracta d'un servei d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris. Consisteix en intercedir per una família amb dificultats que es troba, per aquest motiu, en risc de perdre el seu habitatge. L’objectiu principal d’Ofideute és evitar els desnonaments.

Finalment, l'Oficina també gestiona el programa de mediació per al lloguer social que, en conveni amb l'Agència, té com a objectiu que des del Consell Comarcal es gestioni directament l'arrendament d'habitatges a preus moderats així com donar un servei de seguiment per als propietaris i els llogaters. L'any passat es van signar 65 contractes.

7 de març de 2014

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

La seu del Consell Comarcal del Baix Empordà a la Bisbal ha acollit, aquest dimecres, una nova reunió de treball per fer un seguiment del desenvolupament del projecte de conceptualització de la marca Empordà i per aprovar el pla d'actuacions per al 2014. La sessió va aplegar representants dels consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà, de l’associació Empordà Turisme, de la Comissió Turística del Baix Empordà i representants d’ajuntaments de les dues comarques.

La reunió es va iniciar amb la presentació de l'estat actual del projecte de conceptualització de la marca Empordà que realitza la Universitat de Vic. En aquests moments està a punt d'obrir-se un procés participatiu amb la creació de 14 grups focals de discussió que a partir del 12 de març s'aniran convocant a les seus dels consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i a l'Escola d'Hostaleria de Figueres per tal d'anar recollint opinions i punts de vista sobre les potencialitats i el camí a seguir en el futur de cares al desenvolupament de la marca Empordà.

En concret, s'ha previst fer trobades sectorials amb representants d'associacions empresarials, centres educatius, entitats esportives i de joves, restaurants i sector gastronòmic i de l'alimentació, infants i avis, cultura popular, urbanisme i medi ambient, agents turístics, patrimoni cultural, mitjans de comunicació, marxants i firaires, partits polític i exalcaldes i exregidors, seguretat i cossos policials i salut i entitats socials. Aquest procés participatiu s'ampliarà a la població en general a través d'una pàgina web que permetrà a tothom qui ho desitgi respondre a una enquesta relacionada amb la projecció de la marca Empordà.

La reunió va continuar amb la presentació del pla d'actuacions del 2014 que inclou accions de difusió dels recursos medievals de l’Empordà, les cales i camins de ronda o de l’Empordà en general a través d’un dossier de presentació i de les xarxes socials.

També es va parlar de la reedició del plànol de l’Empordà, l’edició d’un calendari d’activitats en col·laboració els espais naturals protegits; la promoció d’enoturisme, la incorporació de nous productes a la marca de garantia “Productes de l’Empordà” i la participació en fires turístiques Finalment també es va acordar treballar aquest any la implicació del sector privat en el projecte Empordà.

6 de març de 2014

 

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Portada revistaEn el marc de la iniciativa conjunta de la marca Empordà, i amb l’objectiu de donar-la a conèixer arreu, els consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà han desenvolupat una iniciativa promocional en un mitjà de comunicació de la Catalunya Nord de gran difusió en l’àmbit turístic. Es tracta de la revista mensual Cap Catalogne, editada en francès.

A la seva darrera edició hi surt un reportatge de 40 pàgines sobre les dues comarques que porta per títol “L’Empordà au naturel”. Els textos són de Marie Riera i les fotografies d’Hugues Argence. Es parla de les platges, la costa, els paisatges,els colors, els espais naturals, els productes de l’Empordà, els conreus, l’art, la gastronomia, el patrimoni, els monuments, la història, la cultura, els pintors, la pesca, el turisme i les festes i fires, entre altres aspectes.

Octubre de 2012

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.