MOLLET.png

Carta de Serveis

L’Agència Comarcal de l’Energia i Clima (ACEC), que pertany a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha aconseguit gestionar 802.087€ en subvencions per a diferents projectes de varis municipis de l’Alt Empordà. Aquest finançament prové de la Diputació de Girona i va destinat a totes les comarques de la província, dins el programa “Del Pla a l’Acció”. L’objectiu és finançar accions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.


De fet, l’Alt Empordà és una de les comarques que més subvencions rebrà gràcies a les gestions de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima. Concretament, es finançaran 136 actuacions. Aquestes consisteixen en la millora de la mobilitat sostenible, la millora de l’enllumenat públic, la instal·lació de plaques solars d’autoconsum, la creació de comunitats locals d’energia, el servei de comptabilitat energètic o el punt d’informació energètica. Cal destacar que, del paquet de subvencions d’aquesta darrera actuació, només l’Alt Empordà ha rebut la meitat del pressupost de tota la província. Això és degut a que, des de l’ACEC, s’ha fet una aposta clara per acompanyar a la ciutadania en la transició energètica. Els tècnics valoren molt positivament els assessoraments realitzats des del Punt d’Informació Energètica, que s’engegarà de nou aquest setembre a diferents punts de la comarca.


El major volum de subvenció a l’Alt Empordà va destinat a la millora de l’eficiència energètica. S’hi destina a la comarca un total de 443.566€. Aquí hi trobem projectes com la renovació de l’enllumenat públic a Fortià i a Torroella de Fluvià, la millora en l’aïllament del local social de Pontós o la millora de l’envolupament tèrmic a l’Ajuntament de Pont de Molins, al centre social de Masarac, a l’Asil Gomis d’Agullana o a la Sala la Congesta de Portbou, entre d’altres. Cadascun d’aquests projectes esmentats està subvencionat amb fins a 15.000€.

La suma total de subvencions destinades a l’Alt Empordà, 802.087€, corresponen al 30% del total del programa “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona, que està dotat amb 2.650.000€. A continuació detallarem per punts les subvencions totals rebudes:


• Servei de Comptabilitat Energètica
o Total Alt Empordà: 31.251€ (26%)
o Total “Del Pla a l’Acció”: 120.000€


• Mobilitat Sostenible
o Total Alt Empordà: 67.200€ (34%)
o Total “Del Pla a l’Acció”: 197.948€


• Millora de l’Eficiència Energètica
o Total Alt Empordà: 443.566€ (34%)
o Total “Del Pla a l’Acció”: 1.297.766€


• Millora de l’Enllumenat Públic
o Total Alt Empordà: 30.000€ (33%)
o Total “Del Pla a l’Acció”: 90.000€


• Instal·lacions de Plaques Solars d’Autoconsum
o Total Alt Empordà: 143.112€ (29%)
o Total “Del Pla a l’Acció”: 500.000€


• Comunitats Locals d’Energia
o Total Alt Empordà: 70.571€ (17%)
o Total “Del Pla a l’Acció”: 410.000€


• Punt d’Informació Energètica
o Total Alt Empordà: 16.387€ (48%)
o Total “Del Pla a l’Acció”: 34.286€

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

L’Agència Comarcal d’Energia i Clima (ACEC), depenent de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha decidit invertir el CO2 que genera durant un any en projectes que redueixen les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Això s’emmarca dintre d’una iniciativa de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, anomenada Programa voluntari de compensació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Es tracta d’una iniciativa pilot i experimental desenvolupada des de l’administració comarcal.


En aquest programa hi ha dos tipus de participants: Per una banda tenim les organitzacions o els particulars que compren el que s’anomenen “crèdits de GEH” per compensar les emissions de la seva activitat (que és aquí on es troba l’ACEC). I per altra banda tenim a les entitats socials, a les que se li compren aquests crèdits GEH. Aquestes, amb els diners dels crèdits, porten a terme projectes de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya.
Els diners de la compra dels crèdits de l’ACEC aniran destinats a projectes del que s’anomena Bossa 2, que inclou:


• Substitució de calderes de gasoil per una caldera de biomassa de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
• Substitució de dues calderes de gasoil i una de propà per calderes de biomassa de la Fundació Autisme Mas Casadevall
• Substitució d’una caldera de gas natural per col·lectors solars a la Fundació Privada St. Paul’s.
• Substitució d’una caldera de gasoil per una de biomassa per la Fundació Ampans.
• Substitució de dues furgonetes de benzina per tres tricicles i una bicicleta elèctrics de l’empresa SLU Ecosol de Càritas Diocesana de Girona.
• Recuperació d’aliments provinents de la indústria alimentària per part del Banc dels Aliments.
• Substitució d’una caldera de gas natural i una de gasoil per una subestació de la illa de calor amb caldera de biomassa per la Fundació La Caritat.
• Substitució d’una caldera de gasoil per unes bombes de calor aerotèrmiques de la Fundació La Vall.
• Recuperació d’aliments provinents de la indústria alimentària per part de Nutrició Sense Fronteres.
• Rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges amb una qualificació energètica lletra A de l’associació Sostre Cívic.

És la primera vegada que l’ACEC ha calculat la seva petjada de carboni amb les activitats que realitza i compensa d’aquesta manera les seves emissions de forma voluntària, concretament 2,14 tones de CO2 equivalents a 3 crèdits. Per aquest motiu, l’Agència ha rebut el certificat de compensació d’emissions de GEH per part de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat definitivament el nou pla LGBTIQ+. Té com a objectiu estratègic establir un marc general d’actuació i orientació per desenvolupar polítiques LGBTIQ+ a la comarca. El pla, que pretén que estigui vigent fins a l’any 2025, està pensat també perquè els ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir. Els tres eixos estratègics de treball en el qual s’emmarca són:


• Incorporar la perspectiva LGBTIQ+ en les diferents àrees del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels municipis que s’adhereixin al pla.
• Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.
• Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGBTIQ+.


La redacció del pla es va posar en marxa l’octubre del 2017 per la Comissió SAI Alt Empordà, un espai col·laboratiu gestionat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal. Aquesta comissió pretén incidir en la reflexió sobre l’acompanyament institucional a les persones LGBTIQ+, repensant la mirada, els models d’intervenció, les creences i estereotips en espais que poden esdevenir hostils.


Per dur a terme les 37 accions que contempla aquest Pla LGBTIQ+ és important que els agents públics (municipis i diferents serveis), el tercer sector i els agents privats treballin en xarxa, de manera coordinada, i fent efectius i operatius espais de treball creats amb aquesta finalitat.


El nou pla, que fins ara estava en exposició pública, ha passat a ser definitiu aquest mes de juliol al no haver-se presentat cap esmena. El poden consultar a l’apartat “Plans Institucionals” a la web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.