DARNIUS.png

Carta de Serveis

A finals del anys noranta, diferents col·lectius de productors conjuntament amb els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà van iniciar el procés de creació de la marca de garantia Productes de l'Empordà, amb l'objectiu de reconèixer els productes locals, i afavorir la seva venda. El 2003 es varen certificar els primers productes, la Ceba de Figueres, l’ Arròs de Pals, els Brunyols de l'Empordà i la Botifarra dolça. En els darrers any s'han incorporat nous productes el Recuit de l'Empordà, la Poma de Relleno de Vilabertran , la Gamba de Palamós, i el fesol de l'ull ros.
La marca de garantia Productes de l’Empordà està gestionada pels consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà i un conjunt de productors, i té per objectiu personalitzar i reconèixer els productes típics de l’Empordà i promoure’n la seva comercialització i venda.
El conseller de Turisme de l’Alt Empordà, Pere Casellas, ha celebrat aquesta nova incorporació i ha destacat que “La Marca de Garantia suposa un segell de quali-tat per als productes i productors adherits, i representa una aposta en ferm d’ambdues institucions per donar suport als productors locals i valoritzar la matèria primera de la nostra terra”.
La mel, producte no exclusiu de l’Empordà però tradicionalment elaborat a aquestes comarques, s’ha trobat històricament a la majoria de cases de pagès, que tenien 2 o 3 ruscs per produir cera per les espelmes i mel per consum propi.
Per a la incorporació d’aquest nou producte a la Marca de Garantia, el reglament es-pecifica les característiques d’aquesta mel de l’Empordà, produïda bàsicament de bruc de primavera, romaní, farigola, castanyer, de bosc, de gira-sol, cap d’ase, melada d’alzina, arboç, i mil flors.
Les tres primeres empreses adherides són: la Mel, entre Torrent i Pals, Mel de Garri-guella i Vademel. L’Empordà compta amb un volum important de productors de mel que poden ampliar aquesta oferta de qualitat.
El conseller de Turisme del Baix Empordà, Raimon Trujillo, ha s’ha referit al que representa la marca de garantia per a la preservació del patrimoni gastronòmic de la comarca i ha fixat un objectius de futur: “La marca de garantia és passat perquè preserva la tradició, però com hem comprovat avui, també és present i seguirem tre-ballant perquè sigui futur. Per això el primer dels objectius que ens proposem és fer un pas endavant i que el territori conegui la marca, per tal de continuar creixent i do-nant valor al producte.“
En aquests moments la marca de garantia engloba un total de 40 establiments propis a l’Alt i Baix Empordà on es troben els productes de la marca de garantia Productes de l’Empordà.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Al llarg dels darrers mesos el Servei de Mobilitat Internacional de l’Àrea de Joventut del CCAE ha començar a treballar en la promoció de projectes Europeus d’Erasmus +, gràcies a la col·laboració de l’entitat Europe Direct de la Universitat de Girona. L’objectiu principal ha estat promoure projectes d'Erasmus Plus per a entitats de la comarca, oferint així oportunitats per al desenvolupament personal i professional dels nostres joves a través de mobilitats, intercanvis i col·laboracions internacionals.
Amb aquesta aportació doncs, s'han realitzat diferents sessions de caràcter tècnic i d’assessorament i acompanyament en el procés de sol·licitud d’aquest tipus de projectes europeus a través d’una assessora experta, Ingrid Danckaerts de l’entitat Servei Civil Internacional.
D’aquest suport tècnic també s’ha pogut beneficiar una entitat de la comarca que havia manifestat interès en desenvolupar aquest tipus de projectes, així el Centre Acrobàtic en Moviment, Move-it, també ha pogut iniciar-se en el procés de sol·licitud i execució dels projectes Erasmus + a Europa.
Aquest 2023 ha estat l’any Europeu de les competències a la Unió Europea, fet que s'ha tingut molt present en la tria de les accions i propers projectes, per tal de promoure polítiques i pràctiques que ajudin a millorar les competències dels joves de la nostra comarca.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ha incorporat, a través de l’empresa Sersall 95 SL, con-cessionària del servei públic de recollida selectiva i transport dels residus municipals, un ca-mió totalment elèctric.
El servei de recollida, a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, de paper, envasos i vidre, abasta en l’actualitat a 65 municipis d’un total de 68 que presenta la comarca. També incor-pora la recollida de la fracció orgànica, en un total de 12 municipis, i la fracció de rebuig, en 7 municipis.
L’Alt Empordà és la comarca gironina que major nombre de municipis presenta i està en quarta posició respecte la superfície. Això comporta una fragmentació pel que fa la seva es-tructura municipal, per aquest motiu és tant important reduir l’empremta ecològica i les emis-sions de Co2, en els desplaçaments, en general, i en concret en la recollida i transport dels residus.
Durant la visita a les instal·lacions de Sersall, la consellera de Medi Ambient, Anna Palet, ha destacat que “la incorporació d’aquest vehicle elèctric, significarà una millora molt important en el servei de recollida, i una aposta ferma per la sostenibilitat, essent una iniciativa capda-vantera en el sector de la recollida selectiva i la gestió dels residus.”
El president del Consell Comarcal Agustí Badosa ha ressaltat la importància que té a nivell del desenvolupament logístic de la comarca, que les empreses i institucions apostin per ener-gies renovables i sistemes de transport més sostenibles.
Per la seva banda, la gerent de Sersall, Carme Salleras ha volgut remarcar: “Des de Sersall volem fer accions empresarials que sàpiguen compaginar Innovació i sostenibilitat, com és la incorporació, al servei de recollida selectiva del Consell Comarcal, d’aquest camió elèctric, acompanyat dels components tècnologics de recollida, que faciliten la seva automització”
El vehicle incorporat és de la marca VOLVO, model FE i compta amb el sistema EASY, de Nord Engineering, intel·ligent, totalment automatitzat i gestionat per un sol operari: el conductor del camió. Permet la càrrega bilateral dels contenidors, amb monooperador, sense que l’ope-rari (conductor del vehicle) surti de la cabina. La seva tecnologia també facilita una gestió intel·ligent, segura i eficient de tot el servei de recollida.
La recàrrega d’aquest camió elèctric, que incorpora un carregador ABB Terra CE 54 CJG4ni-7M de 50 Kw, es farà amb les plaques solars instal·lades en el sostre de la nau industrial, des de on opera SERSALL 95, SL, ubicada en el Polígon Industrial Empordà Internacional, en el municipi de Vilamalla; lloc on hi té la base logística de triatge de residus, on realitza el seu posterior reciclatge i valorització de paper i cartró i plàstics, amb el codi de gestor de residus E-1813.19, de l’Agencia Catalana de Residus.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.