MOLLET.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha atorgat les subvencions destinades a projectes culturals innovadors, que es van desenvolupar amb un abast i projecció comarcal durant l’any 2022. Aquestes ajudes, convocades amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial, contemplen camps d’aplicació molt amplis com la creativitat artística, literària, musical i posen en valor la producció cultural de la comarca.
La convocatòria de 2022 va augmentar la dotació pressupostària fins als 30.000 euros i buscava pal·liar els efectes derivats de la pandèmia, que va obligar les entitats a reinventar-se per poder mantenir el dinamisme que les caracteritzava.
Les bases fixaven uns criteris clars a l'hora de veremar els ajuts, com l'interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l'abast i impacte del projecte, l'adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Es podien presentar a la convocatòria persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases establien que l’import de la subvenció no podia superar el 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada.
El conseller comarcal de Cultura Josep Maria Bernils ha valorat la participació i abast d’aquesta línia de subvencions: “Aquesta línia de subvencions s’aplica en àmbits culturals molt variats (exposicions, edicions de llibres, productes digitals, cinematografia, música, cultura popular...) i posa en valor iniciatives de diversos municipis de la comarca. Aquest és un altre dels objectius de la convocatòria, és a dir, fomentar la cultura per tot el territori, i un any més ho hem aconseguit. Per aquest motiu, i amb la voluntat de mantenir aquest compromís, des de l’àrea de Cultura ja estem preparant una nova línia de subvencions que s’obrirà durant les properes setmanes i a les quals podran accedir entitats que hagin desenvolupat iniciatives culturals durant l’any 2023.”

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

Durant els dies 25, 26 i 27 d'octubre ha tingut lloc a la ciutat de Palma el IX Congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social, organitzat per la Universitat de les Illes Balears a través de l’Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) i el Grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Socials (DGiPP), que en aquesta edició ha centrat la seva atenció en les «Crisis globals i impactes locals: tendències i respostes públic-comunitàries per a una transició eco-social».

En el marc del congrés, els equips de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal hi han participat amb una comunicació i un pòster-resum.

L’equip de Suport a les famílies i envelliment actiu ha participat en la presentació de la comunicació «El maltractament a les persones grans des d’una mirada preventiva i comunitària», que recull la iniciativa de treball en xarxa de la Taula contra els maltractaments a les persones grans de l’Alt Empordà. Aquest espai de treball que s’ha impulsat per diferents agents la comarca de l’Alt Empordà, liderats per la Fundació Salut Empordà i el Consell Comarcal, intervé sobre aquesta problemàtica des d’una mirada preventiva i comunitària, vol impulsar el treball en xarxa entre les diferents administracions i agents, així com crear eines i llenguatges comuns que facilitin la detecció i el seguiment de casos de maltractament.

Per altra banda, l’equip d’Inclusió i Atenció Comunitària, conjuntament amb l’Associació Amunt i Crits, ha presentat una comunicació en format pòster del «Diagnòstic de salut comunitària de Sant Pere Pescador, en el marc del Programa Habiba-Dones i Salut Comunitària a l’Alt Empordà». El diagnòstic, elaborat de manera participada entre l’equip mèdic i les dones del municipi de Sant Pere Pescador va fa facilitar un procés de treball comunitari en què es va vincular i compartir el coneixement dels professionals de la salut i el de les dones migrades de diferents orígens per reforçar els actius en salut existents al territori.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives

El passat dissabte 28 d’octubre es va celebrar l’acte de proclamació dels nous hereus, pubilla, fadrí i dama de l’Alt Empordà als jardins del Consell Municipal de Vilatenim. Els candidats a hereu comarcal van ser els vigents hereus de Vilatenim, Peralada i Figueres, i Llançà, i les candidates a pubilla les representants de Peralada, Llançà i Figueres.
Durant la jornada es van realitzar els exàmens orals i escrits als candidats, que van res-pondre preguntes de cultura empordanesa i van poder exposar al jurat les seves motiva-cions per optar al càrrec. Després del dinar de treball, es va fer la rebuda als hereus i pu-billes que van venir d’arreu del territori. L’acte va comptar amb la presència de 70 repre-sentants del pubillatge de Catalunya i el president del foment de les Tradicions Catalanes, Arnau Akthar, i es va celebrar seguint la tradició de pubillatge, amb l’entrega de bandes i faixa per part dels hereus i pubilles sortints als nous representants de la comarca.
També van assistir-hi el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, l’alcaldessa de Vilatenim, Mireia Sala i el conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, que durant l’acte va explicar que “La tradició del pubillatge s’ha pogut reprendre dos anys després a l’Alt Empordà gràcies a la implicació dels i les joves i dels municipis participants, als quals estem molt agraïts. Des del Consell Comarcal assumim el ferm compromís de treballar amb els ajuntaments i el Foment de les Tradicions Catalanes per seguir promovent i vet-llant per una costum tan arrelada a la nostra terra.”
Els nous representants del pubillatge comarcal són:
Hereu de l’Alt Empordà 2023: Roger Soteras
Pubilla de l’Alt Empordà 2023: Alira Borràs
Fadrí de l’alt Empordà 2023: Blai Brugat
Dama de l’Alt Empordà 2023: Jordina Rodríguez

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.