GARRIGUELLA.png

Carta de Serveis

El govern i l'administraci贸 de la comarca corresponen al Consell comarcal. El territori de la comarca 茅s l'脿mbit en el qual el Consell comarcal exerceix les seves compet猫ncies, i 茅s definit per l'agrupaci贸 dels termes municipals que la integren.

El consell comarcal 茅s constitu茂t per regidors dels municipis que formen la demarcaci贸, elegits d'acord amb els mecanismes establerts per la llei, segons el nombre total de membres que correspongui a cada Consell comarcal i d'acord amb els resultats electorals aconseguits en les eleccions municipals per "cada partit, coalici贸, federaci贸 o agrupaci贸 d'electors".

El nombre de membres del Consell comarcal es determina segons els residents de la comarca i d'acord amb l'escala seg眉ent: 路

  • Fins a 50.000 residents: 19.
  • De 50.001 a 100.000: 25.
  • De 100.001 a 500.000: 33.
  • De 500.001 endavant: 39.

Els 貌rgans del consell comarcal s贸n: el ple, el President i la comissi贸 especial de comptes. Tamb茅 forma part de l'organitzaci贸 comarcal el gerent, que t茅 funcions executives. De tots aquests 貌rgans, la llei en determina minuciosament quines s贸n les atribucions i les funcions que tenen.

En la sessi贸 constitutiva del consell comarcal s'elegeix el President per votaci贸 de tots els membres que el componen. Qualsevol membre del Consell pot ser candidat a president. Ser脿 elegit el qui hagi obtingut la majoria absoluta en la primera votaci贸 o la simple en la segona. En el cas d'empat entre dos candidats o m茅s es procedeix a una tercera votaci贸, i, si l'empat es d贸na novament, ser脿 elegit president el candidat de la llista amb m茅s consellers. El President pot ser destitu茂t per moci贸 de censura d'acord "amb el que estableix la legislaci贸 de r猫gim local".

El president ha de nomenar, entre els consellers, un o m茅s vice-presidents que l'han de substituir en cas de vacant, abs猫ncia o impediment, i en els quals pot delegar les seves atribucions.

La durada del mandat dels membres del consell comarcal coincideix amb el de les corporacions municipals. La p猫rdua de la condici贸 de regidor determina tamb茅 la p猫rdua de la condici贸 de membre del Consell comarcal.

El ple del consell 茅s constitu茂t pel president i els consellers, i la comissi贸 especial de comptes 茅s integrada pel nombre de consellers que determini el ple. Ha de comprendre almenys un membre de cada grup pol铆tic representat en el consell comarcal.

El consell comarcal pot complementar l'organitzaci贸 b脿sica en els termes que preveu la legislaci贸 de r猫gim local, o b茅 mitjan莽ant acord del ple o amb l'aprovaci贸 del reglament org脿nic comarcal corresponent.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

R脿tio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
logo_nou_2_colors.png
Aquesta web utilitza cookies t猫cniques i anal铆tiques (pr貌pies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o b茅 rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a m茅s informaci贸 pot consultar la Pol铆tica de Cookies.