CADAQUES.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5675 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Incoació de l'expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Local de la barraca de pescadors gran de la Platja Petita de Portbou
  2. Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5832 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de diverses modificacions de crèdit del pressupost 2022
  3. Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5756 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Extracte de la resolució del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de 20 de juny de 2022, de convocatòria del XXVII Concurs de Fotografia i V a Instagram del Patrimoni de l'Alt Empordà. 2022 (Convocatòria BDNS 634475)
  4. Exercici: 2022 Bop: 120-0 Edicte: 5622 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de les modificacions de crèdit del pressupost 22/05, 22/07 i 22/08 de l'exercici 2022
  5. Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5457 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Delegació de competències en matèria d'educació
  6. Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 4851 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores i el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial
  7. Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 4686 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació del Pla LGTBI de l'Alt Empordà 2021-2025
  8. Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4971 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació pel procés d'estabilització de l'any 2022
  9. Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4724 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial de diversos expedients de modificació de crèdit
  10. Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4723 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de la modificació per ampliació de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'exercici 2022
bop.jpg
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.