caenfrdees
GARRIGAS.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 5001 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria del XXIV Concurs de Fotografia i II a Instagram del Patrimoni de l'Alt Empordà 2019
  2. Exercici: 2019 Bop: 116-0 Edicte: 4759 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la denúncia d'un conveni de col·laboració
  3. Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4697 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació de la modificació d'uns convenis de delegació de competències per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM)
  4. Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4691 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
  5. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4578 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de les bases per a la concessió d'uns ajuts
  6. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4570 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de les bases per a la concessió d'uns ajuts
  7. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4541 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
  8. Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4532 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la incoació de l'expedient relatiu a una declaració de BCIL
  9. Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4472 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública d'un expedient de declaració de BCIL
  10. Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4390 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ Edicte d'informació pública de la incoació d'un expedient de declaració de BCIL
bop.jpg