MOLLET.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2947 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2024
  2. Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2916 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial de modificacions de crèdit del pressupost per a l'any 2024 (Exp. 2024/614)
  3. Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2942 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Extracte de la resolució del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de 4 d'abril de 2024, de convocatòria del 23è Concurs Comarcal de cartells del "Dia Mundial sense tabac" (Convocatòria BDNS 752821)
  4. Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2486 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic d'administració general
  5. Exercici: 2024 Bop: 59-0 Edicte: 2227 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial de les bases dels ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2024-2025
  6. Exercici: 2024 Bop: 56-0 Edicte: 2084 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial del Reglament regulador de la dotació econòmica que els grups comarcals reben a càrrec del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  7. Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 1950 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Informació pública del Reglament del servei comarcal de recollida de la FORM dels municipis que han delegat la competència per a la prestació d'aquest servei al Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  8. Exercici: 2024 Bop: 50-0 Edicte: 1798 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança general núm. 4, reguladora dels preus públics. Servei de Teleassistència (TAD)
  9. Exercici: 2024 Bop: 50-0 Edicte: 1764 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal relativa al preu públic per la prestació del Servei d'ajut a domicili per al 2024 (SAD)
  10. Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1785 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació dels preus públics corresponents a l'any 2024 dels serveis de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
bop.jpg
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.