CABANES.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2023 Bop: 57-0 Edicte: 2238 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Extracte de la resolució del Consell Comarcal de l'Alt Empordà de 14 de març de 2023, de convocatòria d'ajuts individuals de transport escolar dirigit a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021- 2022 (Convocatòria BDNS 682641)
  2. Exercici: 2023 Bop: 57-0 Edicte: 2048 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la relació d'admesos i exclosos en el procés selectiu per cobrir les places incloses a l'oferta pública d'ocupaciò objecte d'estabilització
  3. Exercici: 2023 Bop: 57-0 Edicte: 2042 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Esmena de les bases generals que han de regir el procés selectiu per al nomenament d'un/a tècnic d'administració especial
  4. Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1919 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte modificat de construcció de dues basses d'aigües seminetes al dipòsit controlat de residus de l'Alt Empordà al municipi de Pedret i Marzà
  5. Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1862 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Informació pública de la modificació del Reglament d'ús i funcionament del control de l'entrada de residus d'origen comercial i assimilables a urbans al Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà
  6. Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1801 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte modificat de desgassificació de la Fase IV-b del Dipòsit controlat de residus de l'Alt Empordà
  7. Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1700 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Esmena de les bases per a la creació d'una borsa de treball en la categoria de tècnic d'Administració General a l'àrea de Medi Ambient
  8. Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1760 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball en la categoria d'orientador laboral
  9. Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1754 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria de diversos processos selectius
  10. Exercici: 2023 Bop: 47-0 Edicte: 1753 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d'un/a tècnic/a d'administracio especial
bop.jpg
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.