ORDIS.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8950 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Bases i convocatòria per a la selecció d'un/a tècnic/a de grau mig
  2. Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8815 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant oposició, per a la creació d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a auxiliar informàtic
  3. Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8729 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria reguladora del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a de treball juvenil
  4. Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8727 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a de grau mig a mitja jornada
  5. Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8506 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial de diverses modificacions de crèdit del pressupost de 2021
  6. Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8144 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria i les bases generals i específiques que han de regir el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball en la categoria de basculista
  7. Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8075 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de les bases i obertura de la convocatòria del Servei d'Assistència Tècnica
  8. Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8057 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions d'ajuts individuals de transport escolar
  9. Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 7990 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de diversos expedients de modificacions de crèdit
  10. Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 7958 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de l'acord d'incoació de l'expedient relatiu a la declaració de Bé Cultural d'Interès Local de l'edifici Oratori de Pius V de Cadaqués
bop.jpg
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.