BORRASSA.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2023 Bop: 193-0 Edicte: 8246 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal exercici 2023
  2. Exercici: 2023 Bop: 191-0 Edicte: 8133 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores de tres processos selectius
  3. Exercici: 2023 Bop: 182-0 Edicte: 7928 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores d'un procés selectiu
  4. Exercici: 2023 Bop: 182-0 Edicte: 7927 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació de les bases reguladores de tres processos selectius
  5. Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7418 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
  6. Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7115 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Nomenament dels membres del Consell de Presidència
  7. Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7114 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Creació i composició de la Comissió Informativa Permanent
  8. Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7113 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Cessament del gerent del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  9. Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7111 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Constitució dels grups comarcals i designació de portaveus
  10. Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7110 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Règim de sessions del Ple del Consell Comarcal
bop.jpg
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.