ESPOLLA.png

Carta de Serveis

BOP

  1. Exercici: 2024 Bop: 143-0 Edicte: 6563 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de diversos expedients de modificació de crèdit del pressupost de 2024
  2. Exercici: 2024 Bop: 137-0 Edicte: 6156 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de dos projectes executius per a una instal·lacio fotovoltaica a l'abocador comarcal de Pedret i Marzà
  3. Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5732 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Nomenament d'un funcionari de carrera per ocupar una plaça de director d'explotació del CTR Alt Empordà
  4. Exercici: 2024 Bop: 125-0 Edicte: 5742 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial de diverses modificacions de crèdit del pressupost 2024 aprovades pel Ple de data 25 de juny de 2024
  5. Exercici: 2024 Bop: 123-0 Edicte: 5510 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Informació pública del projecte d'actuació específica per instal·lació de dos parcs solars fotovoltaics a l'abocador comarcal de l'Alt Empordà a Pedret i Marzà
  6. Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5487 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
  7. Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5256 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació i integració paisatgística del carril bici perimetral del Centre de Tractament de Residus de l'Alt Empordà
  8. Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 5183 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva de modificacions de crèdit del pressupost 2024 aprovades pel Ple comarcal en data 30 d'abril de 2024
  9. Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4898 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Reglament regulador de la dotació econòmica que els grups comarcals reben a càrrec del pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
  10. Exercici: 2024 Bop: 107-0 Edicte: 4590 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Pla d'usos del pantà de Darnius-Boadella
bop.jpg
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.