CAPMANY.png

Carta de Serveis

Densitats de població

L’Alt Empordà és la cinquena de les comarques gironines amb més densitat de població, trobant-se molt lluny de les tres principals: el Gironès, el Baix Empordà i la Selva. Si la comparem amb dos àmbits territorials superiors com són la província de Girona i el conjunt del territori català, també s’observa com és sensiblement inferior, especialment amb Catalunya.

D’aquesta manera, quan ens referim a la comarca de l’Alt Empordà es pot dir que no és una comarca molt poblada per la superfície que té disponible. Malgrat això, en els darrers vuit anys (2000-2008) s’ha experimentat un important augment de la densitat de la població a la comarca, resultat d’un important creixement demogràfic. Aquest augment de densitat ha estat gradual durant aquests deu anys, amb una lleuger estancament durant el 2003 i amb una acceleració a partir d’aquest moment i fins al 2008.

 

Gràfic 1.2.8. Evolució de la densitat de població a l’Alt Empordà. Període 1998-2008

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

 

Existeix una clara diferenciació al respecte de la localització de la població pel conjunt de la comarca de l’Alt Empordà en funció de paràmetres molt clars com la litoralitat i la proximitat de la ciutat de Figueres on es concentra una bona part de la població. D’aquesta manera, no hi ha una relació directa amb la superfície dels municipis i el nombre de població, havent-hi municipis amb unes dimensions molt importants com: Albanyà, Espolla, Rabós o Cabanelles que presenten unes poblacions molt petites.

 

Mapa 12. Densitat de població dels municipis de l’Alt Empordà. Any 2008

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

 

Quatre municipis es destaquen per sobre de la resta per la seva elevada densitat de població. Dos d’ells són importants nuclis turístics del litoral (l’Escala i Roses), mentre els altres dos municipis són Figueres i el veí Vilafant. De tots ells destaca Figueres, que acull la principal concentració de la població de la comarca amb molta diferència respecte a la resta de municipis. L’efecte que la capital exerceix sobre bona part dels seus municipis veïns també es reflecteix en aquesta important distribució de la població per tot el sistema urbà de Figueres. Els altres nuclis destacats, com s’esmentava anteriorment, són municipis localitzats al litoral i amb una clara vocació turística que ha comportant un important creixement urbanístic i demogràfic en les darreres dècades.

 

 

En referència a la distribució de la població segons les dimensions de la població de cada municipi, a l’any 2008 hi havia el 69,5% de la població de l’Alt Empordà que residia en municipis de més de 5.000 habitants (Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, Llançà i Vilafant). El nombre de població total de l’Alt Empordà que resideix en municipis de 2.000 a 5.000 habitants és del 4,4%, incloent Cadaqués i la Jonquera. Els municipis entre 1.000 i 2.000 habitants són molt més nombrosos que els anteriors amb un total de 10 municipis que plegats sumen el 9,9% de la població de la comarca. Ara bé, el nombre de municipis més quantiós és el que presenta una població entre 0 i 1.000 habitants. Concretament hi ha un total de 50 municipis que sumen plegats el 16,2% de la població total de la comarca, essent, després de les grans ciutats de la comarca, la tipologia de municipis principals pel que fa al nombre de població.

 

Gràfic 1.2.9. Nombre de població dels municipis de l’Alt Empordà. Any 2008

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

 

Distribució de la població segons la grandària municipal

La proporció de població que viu en municipis grans (amb una població entre 20.000 i 50.000 habitants) és important ja que supera per poc el 30% de la població del conjunt de l’Alt Empordà. De fet, municipis amb aquesta característica només hi ha un, Figueres, que compta amb la major acumulació urbana de la comarca. A mesura que la grandària de la població va disminuint també ho fa el percentatge de població que representa, de forma que els municipis amb menys de 250 habitants sumen plegats únicament el 2,35% de la població de la comarca. Tot plegat indica que la comarca de l’Alt Empordà presenta una important concentració de població en ciutats grans, mentre també destaca un bon nombre de ciutats mitjanes que plegades constitueixen el 43,5% de la població de la comarca.

 

Gràfic 1.2.10. Distribució de la població a l’Alt Empordà segons la grandària municipal. Any 2008

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.