MOLLET.png

Carta de Serveis

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, reunit en Ple a finals del mes de març, va decidir aprovar el Pla per a la Igualtat de Gènere 2023-2027. Aquest Pla, promogut per l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal, dona continuïtat al treball iniciat amb anterioritat en el període 2016-2019.

Aquest Pla per a la Igualtat de Gènere contempla 6 objectius estratègics:

- Compromís i acció comarcal per l’equitat de gènere.
- Millorar el treball en xarxa.
- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i erradicar la violència masclista a la comarca.
- Empoderar les dones i els homes en situació de risc d’exclusió social.
- Promoure treball comunitari i de sensibilització per reforçar les accions orientades a l’equitat de gènere.
- Garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de gènere, per garantir que es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat.

El Pla per a la Igualtat de Gènere 2023-2027 conté una diagnosi de gènere, que ha estat elaborada a partir d’una anàlisi quantitativa que ha permès posar al dia les dades més rellevants de la comarca. Aquesta diagnosi es complementarà, al llarg del pròxim mig any, amb una anàlisi qualitativa que s’està duent a terme amb la finalitat de conèixer millor la situació de les dones a la comarca, que han passat per processos de vulnerabilitat i han estat víctimes de violència masclista.

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.