FORTIA.png

Carta de Serveis

Twitter Joventut

 El jovent és un col·lectiu que mereix una atenció especial per part de les administracions públiques atès el seu caràcter estratègic en el desenvolupament de la societat. Els joves d’avui seran els adults de demà i, per tant, les condicions d’accés del jovent a la vida adulta determinaran en bona part les característiques i les necessitats futures de la societat.

L'Alt Empordà presenta la peculiaritat de ser la comarca amb més municipis de Catalunya, concretament 68, molts dels quals tenen una població inferior al miler d'habitants. Tradicionalment aquests municipis han reivindicat un major suport de les institucions i de les administracions catalanes per al desenvolupament econòmic i social, ja que no disposen dels recursos humans i econòmics suficients per fer front a les demandes i necessitats dels seus habitants.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, coneixedor d’aquesta realitat, considera com a objectius prioritaris el desenvolupament i la dinamització dels municipis rurals de l'Alt Empordà. Per aquest motiu porta a terme accions que impliquen la implementació de projectes tècnics qualificats en aquests contextos que es financen tant amb recursos propis dels municipis com amb els que proporciona el Consell Comarcal.

Des d'aquesta àrea s'impulsen polítiques de joventut properes als reptes proposats pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Aquestes accions es caracteritzen per una manera de treballar mancomunada i transversal, i compten amb el suport dels diferents ajuntaments i del conjunt d'institucions, professionals i altres agents que interactuen amb el col·lectiu juvenil en el territori, sempre amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut. L’objectiu comú de tots aquests agents és el desenvolupament de polítiques realistes, eficients i eficaces a la comarca.

Aquest enfocament permet la coherència i la proximitat en el treball. També facilita poder coordinar les accions que es dirigeixen a aquest col·lectiu i que es donin unes condicions idònies que possibilitin la participació activa de les persones joves, així com el seu desenvolupament personal i autònom.

Així mateix, correspon a l’ens comarcal l’assistència i la cooperació als municipis, la realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal que assegurin l’establiment i la prestació dels serveis municipals adequats en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals. Les comarques tenen, entre d’altres, les competències que els delega l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els principis de proximitat a la ciutadania i participació i eficàcia en la prestació de serveis, atenent sempre els interessos propis dels ens locals. En aquest sentit, d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la Generalitat delega als consells comarcals les competències d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils. Aquesta delegació es va fer materialment efectiva el 1994, quan es va establir un marc, des d’aleshores continuat, de relacions en matèria de joventut i educació en el lleure entre la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Joventut, i els consells comarcals, en base a la signatura dels corresponents convenis de delegació de competències.

L’àrea de Joventut del Consell Comarcal s’estructura a través dels programes estratègics inclosos en el Pla d’Actuació Anual, que s’executa seguint els objectius marcats i les línies i actuacions de treball definides en el Pla Comarcal de Joventut que té vigent aquesta corporació.

Aquest Pla d’Actuació Anual està estructurat en els següents programes estratègics:

Programa de Suport a les polítiques municipals de joventut

Programa de Foment de la participació i l’associacionisme entre els joves alt-empordanesos

Programa de Formació i ocupació juvenil a l’Alt Empordà

Programa de Salut juvenil

Programa de Foment de l'emancipació juvenil


 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (PROTOCOL_EXP2022_36.pdf)2022 Protocol[Protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà]3517 kB

Ràtio: 3 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
situacio4.jpg
Lloc de prestació

Oficina Comarcal de Serveis a la Joventut
C/ Anicet de Pagès, 2
17600 Figueres
Tel. 972673728
correu electrònic

Horari
Matí:
dilluns a divendres, 9-14 h.
Tarda:
dilluns a divendres, 16-18 h.

Horari estiu
1 juliol a 31 d'agost
dilluns a divendres, 9-14 h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.