caenfrdees
CADAQUES.png

Carta de Serveis

Twitter Joventut

 

El Pla d'Actuació de Joventut Comarcal es distribueix en quatre programes o línies estratègiques i en catorze projectes juvenils diferents que s'organitzen de la següent forma:

 

Programa de Suport a les Polítiques Municipals de Joventut
 • Projecte Tècnic de Joventut Compartit Consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra comarca mitjançant la figura d'un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis. Actualment 26 municipis estan implicats en aquest projecte.
 • Projecte d'actuacions juvenils mancomunades Es tracta d'un projecte que pretén englobar totes les propostes que s'articulen conjuntament a través de la Taula Comarcal de Joventut, formada per tots els professionals que treballen a l'àmbit juvenil de la nostra comarca, tècnics/tècniques de joventut, dinamitzadors/es i altres agents socials implicats. Accions culturals de lleure i oci, formació i ocupació, etc.
 • Projecte de comunicació i sensibilització Destinat a difondre i a visualitzar les diferents actuacions que es porten a terme a la comarca en matèria juvenil. Tant a través dels diversos canals de comunicació, facebook, vídeos digitals, youtube, web, etc., com mitjançant reunions amb responsables polítics, famílies, agents socials, etc.

 

Programa de Participació Juvenil i Associacionisme
 • Projecte de suport a l'associacionisme - Convocatòria de subvencions per a entitats juvenils. - Reunions trimestrals d'entitats de la comarca. - Trobada d'Entitats Juvenils. - Assessorament per crear associacions. - Informació i orientació sobre la realització de projectes, subvencions, etc.
 • Projecte de foment de la participació i de la ciutadania activa - Projectes d'aprenentatge servei. Combinen formació i voluntariat. - Projecte Expanzida Jove. - Suport a iniciatives juvenils.
 • Projecte d'intercanvis internacionals
 • Destinat a fomentar l'intercanvi de joves del nostre territori, amb altres països i contextos socials diferents, per tal de potenciar el coneixement i les capacitats del col·lectiu juvenil de l'Alt Empordà.

 

Programa de Formació i Ocupació
 • Projecte Okup'Alt Projecte innovador de formació professionalitzadora. Pretén donar a conèixer oficis entre els i les joves i alhora incentivar la inserció laboral i formativa d'aquests.
 • Projecte de foment de la formació i l'ocupació - Informació i orientació educativa i laboral. - Organització de cursos de premonitors, monitors i directors de lleure. - Impuls de la Taula de formació i ocupació juvenil. - Organització de sessions formatives concretes. - Suport en els treballs de recerca de Batxillerat.
 • Projecte de pràctiques professionals Ofereix pràctiques formatives i professionals a les persones joves de la comarca, per facilitar que les puguin realitzar en el propi territori. Monitors i directors de lleure, universitaris i alumnes de graus de formació professional i del PQPI.

 

Programa de Salut Juvenil
 • Projecte Campanya d'alimentació jove Pretén afavorir l'adquisició d'hàbits saludables entre els i les joves de la comarca. Combina xerrades i tallers pedagògics.
 • Projecte De Jove a Jove Dirigit a prevenir conductes de risc en l'àmbit de les drogodependències. Facilita informació i ofereix pautes d'actuació davant de problemes relacionats amb el consum de drogues entre iguals. Dona eines i estratègies per treballar amb iguals.
 • Projecte de consum responsable d'alcohol Accions per promocionar el consum responsable d'alcohol, a través de campanyes divulgatives i tallers pedagògics.
 • Projecte Fasxat Empordà Informació i orientació a través del xat, mitjançant experts i intercanvi d'experiències. La sexualitat i les drogodependències com a temes.
 • Projecte d'informació juvenil en salut És important que la joventut de la nostra comarca tingui al seu abast tota aquella informació en matèria de salut, necessària per orientar i incidir en els seus hàbits i conductes. Disposar dels arguments adients per poder decidir amb criteri i partint de la reflexió. Facilitar informació de qualitat permet decidir millor, per això es fa imprescindible fer arribar aquests continguts als i les joves a través de tots els mitjans de comunicació possibles.

 

http://prezi.com/jtril_onuz5_/area-de-joventut-del-consell-comarcal-de-lalt-emporda/

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
situacio4.jpg
Lloc de prestació

Oficina Comarcal de Serveis a la Joventut
C/ Anicet de Pagès, 2
17600 Figueres
Tel. 972673728
correu electrònic

Horari
Matí:
dilluns a divendres, 9-14 h.
Tarda:
dilluns a divendres, 16-18 h.

Horari estiu
1 juliol a 31 d'agost
dilluns a divendres, 9-14 h.