ESPOLLA.png

Carta de Serveis

Twitter Joventut

Per a l’Àrea de Joventut comarcal són imprescindibles els projectes que fomenten l'ocupació i la formació dels joves.

Projecte Okup'Alt

El Projecte Okup’Alt és un recurs gratuït que es crea per contrarestar una realitat molt concreta de la comarca que posa en perill l’estabilitat i amenaça, a mitjà termini, la cohesió social que generalment hi ha imperat. I és que cada cop són més els joves de 16 a 24 anys condemnats a un inquietant ostracisme provocat per la falta d’ocupació i de propostes adequades per continuar la seva formació professional. Tots aquests elements desestabilitzadors provoquen una disminució en la seva autoestima i en la seva autonomia.

El projecte, gràcies a la participació de professionals especialistes, permet iniciar-se en la formació d’un ofici com a alternativa a l’atur, i és una bona estratègia per estar més ben preparats i tenir més possibilitats per aconseguir una primera feina.

S’incideix en tres aspectes clau de la persona: l'àmbit formatiu, l'ocupacional i l'emocional. Entenem l'aprenentatge com tot allò que permetrà el jove emancipar-se. En definitiva, es treballa per tal que cada jove pugui dur a terme el seu projecte propi de vida d'una manera satisfactòria.

En aquest sentit, és necessari un treball transversal que incideixi en cadascun d'aquests tres eixos. Cal recuperar emocionalment el jove, ja que aquest acostuma a arribar amb el mal anomenat «fracàs escolar» i, a més, presenta una autoestima baixa i una estigmatització social exagerada. També és necessari capacitar-lo amb nous recursos, ensenyar-li les eines i tècniques que li permetin afrontar els reptes que es proposi, llimar els seus punts febles i enfortir les seves potencialitats. Alhora cal formar-lo en un camp laboral que sigui del seu interès, especialitzar-lo i convertir-lo en un bon professional d'aquell sector.

Per impulsar aquest programa es compta amb la complicitat de tots els municipis que tenen un tècnic de joventut de l'Alt Empordà. L'Àrea de Joventut n'assumeix el lideratge tenint en compte la col·laboració del teixit empresarial i dels diferents agents socials del territori.

 

Objectius del Projecte Okup'Alt

Generals:

 • Oferir un recurs que faciliti el desenvolupament personal dels joves.
 • Apropar els joves a les empreses de la comarca.
 • Afavorir l'emancipació de forma integral dels joves de l'Alt Empordà.
 • Disminuir el percentatge de joves que no estudien ni treballen.

Específics:

 • Augmentar l'autoestima dels joves i millorar-ne la seva autonomia. Potenciar el benestar emocional dels joves.
 • Oferir aprenentatges que puguin facilitar l'accés al món del treball.
 • Visionar i gestionar els progressos per tal de potenciar millores i mitigar futures frustracions.
 • Potenciar les capacitats per millorar l'ocupabilitat dels joves.
 • Implicar els joves en un projecte comú, incentivar la cultura de l'esforç i la responsabilitat en el treball.
 • Millorar les habilitats de relació i intercanviar coneixements i experiències.
 • Minimitzar l'impacte de l'atur juvenil.
 • Promocionar oficis que puguin convertir-se en una sortida laboral per als joves.

 

Projecte de foment de la formació i l'ocupació

- Informació i orientació educativa i laboral

- Organització de cursos de premonitors, monitors i directors de lleure

- Impuls de la Taula Interinstitucional per a la Formació i l’Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà (TfiOJ)

- Organització de sessions formatives concretes

- Assessorament i suport a la formació a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)

- Suport en els treballs de recerca de batxillerat

 

Projecte de pràctiques professionals

Ofereix pràctiques formatives i professionals a les persones joves de la comarca i els facilita que puguin realitzar-les al mateix territori (monitors i directors de lleure, universitaris i alumnes de graus de formació professional).

 

Projecte Referents d’Ocupació Juvenil

Aquest és el tercer any, que des de l’Oficina Jove es duu a terme el Programa Referents d’Ocupació Juvenil, amb la contractació de dues tècniques referents d’ocupació juvenil per a la comarca de l’Alt Empordà. Aquest programa es va iniciar el 31/12/2018.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya promou aquest programa, en el marc de la Garantia Juvenil, amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, mitjançant unes unitats especialitzades en ocupació juvenil.

A través del treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen des d’aquestes unitats, es pretén oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o social de cadascú, vetllant perquè tots els i les joves puguin continuar el seu procés formatiu o inserir-se al mercat laboral.

 • En aquesta línia, es porten a terme les accions següents:Intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament a les persones joves.
 • Actuacions desenvolupades amb professionals de centres educatius, i/o d'altres subjectes sociolaborals, com entitats formatives, serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació de les persones joves d'un territori.

Les persones destinatàries del Programa referent d’ocupació juvenil són els i les joves d’entre 16 i 29 anys i específicament aquells amb especials vulnerabilitats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

El SOC subvenciona les unitats especialitzades d’ocupació juvenil, de forma cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil I El Fons Social Europeu. El FSE inverteix en el teu futur.

La Normativa que ha regulat les diferents convocatòries del programa han estat les següents:

Ordre TSF/200/2018, de 29 de Novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent d’Ocupació Juvenil.

Resolució TSF/2881/2018, de 4 de Desembre per la qual s’obre la convocatòria, per l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’Ocupació Juvenil

Resolució TSF/2609/2019, de 9 d’Octubre per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2019 per la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa Referents d’Ocupació Juvenil.

Resolució TSF/3125/2020, de 25 de Novembre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2020, per la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa Referent d’Ocupació Juvenil.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 4 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles inactives
 
situacio4.jpg
Lloc de prestació

Oficina Comarcal de Serveis a la Joventut
C/ Anicet de Pagès, 2
17600 Figueres
Tel. 972673728
correu electrònic

Horari
Matí:
dilluns a divendres, 9-14 h.
Tarda:
dilluns a divendres, 16-18 h.

Horari estiu
1 juliol a 31 d'agost
dilluns a divendres, 9-14 h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.