BORRASSA.png

Carta de Serveis

consultes de consum presencials o telefòniques

cal concretar cita prèvia al telèfon 972 50 30 88 (dilluns, dimecres i dijous de 9h a 13:30h)

 

Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta per via electrònica

ho podeu fer al següent enllaç:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 

  Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta presencialment al registre

ho podeu fer al següent enllaç:

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/

Què es?

El programa de Mediació es gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Té com a objectiu crear en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà la gestió per a l’arrendament d’habitatges a preus moderats, i donar un servei de seguiment durant la durada del lloguer.

 Quins avantatges té i quins requisits s’han de complir ?

 AVANTATGES PER ELS PROPIETARIS

 • Gestió, redacció i tramitació del contracte i la fiança de forma gratuïta.
 • Busquem el llogater més adient per l’habitatge.
 • Seguiment del contracte i mediació amb el llogater fins finalitzar el contracte.
 • Intervenció en cas d’impagament del lloguer.
 • Avalloguer, assegurança per garantir la defensa jurídica i assegurança multirisc gratuïtament. (Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009- 2012) (PDF adjunt)

 

REQUISITS PROPIETARIS

 • L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent i certificat d'eficiència energètic.
 • L’habitatge ha d’estar lliure de tota classe de càrregues i arrendataris o ocupants.
 • L’habitatge ha d’estar al corrent de pagament dels impostos, taxes i altres deutes de dret públic.
 • L’habitatge ha d’estar al corrent de pagament dels subministraments (aigua, llum, etc.)
 • El preu de l’arrendament es fixa en funció de la seva superfície, la situació territorial i sempre un 30% per sota del preu de lloguer de mercat lliure.
 • La cessió de l'habitatge per un període mínim de 3 anys des de la signatura del contracte.

           Descarregar tota la documentació aquí.

 AVANTATGES PER ELS LLOGATERS

 • Lloguer de l’habitatge a preus per sota del mercat lliure.
 • Gestió, tramitació i informació gratuïta.
 • Garantia d’habitabilitat de l’habitatge de lloguer.
 • Gestió d’ajuts al lloguer, en el cas de ser-ne beneficiari.
 • Facilitats econòmiques en l'accés a l’habitatge (fiança = 1 mensualitat).
 • Seguiment del contracte i mediació amb el llogater fins finalitzar el contracte.

 

REQUISITS LLOGATERS

 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Poder demostrar ingressos regulars.
 • No tenir cap habitatge en propietat.
 • Acceptar les condicions de seguiment.
 • Estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d´Habitatge amb Protecció Oficial.
 • Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden ser excloses de la borsa per un període d'un any. A aquests efectes, es considera justificada la renúncia a un habitatge quan la renda suposi més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

          Descarregar la sol·licitud aquí.

Per més informació:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Cita prèvia
Cita prèvia
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.421 i 423)
correu electrònic

Horari Servei Habitatge:
De dilluns a dijous de 9h a 14h.

ATENCIÓ SERVEI CEL.LULES I REHABILITACIÓ:
Previa cita a:
Tel. 972503088 (ext. 157)
correu electrònic

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.