ORDIS.png

Carta de Serveis

consultes de consum presencials o telefòniques

cal concretar cita prèvia al telèfon 972 50 30 88 (dilluns, dimecres i dijous de 9h a 13:30h)

 

Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta per via electrònica

ho podeu fer al següent enllaç:

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 

  Per presentar una reclamació, denúncia, queixa o consulta presencialment al registre

ho podeu fer al següent enllaç:

https://citaprevia.gestorn.com/altemporda/

Què és?
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres

Puc demanar-la per a qualsevol habitatge?

No, només serveix per a habitatges existents i que no hagin sofert un canvi en les dimensions o distribució interior. Quan es tracta d’un habitatge nou, o provinent d’una segregació, o un canvi d’ús, o que se li hagi fet una gran rehabilitació, cal demanar la cèdula de 1a ocupació, a tramitar als Serveis Territorials de l’Habitatge. 

És obligatori tenir la cèdula?

A partir de l’1 de gener de 2004 tots els habitatges han de disposar de la corres-ponent cèdula vigent. Les cèdules emeses abans de l’any 2004 caduquen als 10 anys; les emeses posteriorment tenen una vigència de 15 anys. 

Quan és necessària la cèdula?

Per llogar o vendre un habitatge és obligatori disposar de la cèdula d'habitabilitat; també s'exigeix per efectuar el canvi de titularitat en les companyies de serveis.

Quina documentació cal aportar per tramitar-la?

  • Certificat d'habitabilitat, segons model oficial, subscrit per un arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador.
  • Declaració responsable d’antiguitat de l’habitatge, segons model oficial.

Quin preu té la cèdula?

No hi ha una tarifa pels honoraris del tècnic que signa la sol·licitud, l’import pot variar entre 150 i 200 €. Pel tràmit de la sol·licitud, la Generalitat cobra una taxa de 19,65 €. 

Quin procediment es segueix?

  • La sol·licitud (signada pel tècnic i visada) es presenta a l’Oficina Municipal d’Habitatge.
  • Aquesta lliurarà la taxa i una còpia amb el registre d’entrada.
  • Es disposa de 45 dies per pagar la taxa a qualsevol oficina de "la Caixa".
  • En un termini de 15 dies, un tècnic municipal farà una inspecció a l’habitatge per verificar-ne l’habitabilitat (hi ha un 47% de sol·licituds incorrectes).
  • A les tres setmanes d’haver-se presentat la sol·licitud, la cèdula es podrà recollir a l’Oficina Municipal d’Habitatge, sempre que s’hagi pagat la taxa.  

Quan podré disposar de la nova cèdula?

Si no hi ha cap incidència i sempre havent pagat la taxa, la cèdula es concedeix a les tres setmanes d’haver-se sol·licitat.

Per més informació:

Trucar al 872 975 000 - Agència de l'Habitatge de Girona (Si la cèdula correspon al municipi de Figueres, s'ha d'adreçar a l'Ajuntament de Figueres)

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

Consultar si hi ha cèdula d'habitabilitat

Demanar una còpia/duplicat d'una cèdula d'habitabilitat

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Cita prèvia
Cita prèvia
Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres

ATENCIÓ SERVEI CEDÚLES I REHABILITACIÓ:
Previa cita a:
Tel. 972503088 (ext. 157)
correu electrònic

Lloc de prestació

c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.421 i 423)
correu electrònic

Horari Servei Habitatge:
De dilluns a dijous de 9h a 14h.

ATENCIÓ SERVEI CEL.LULES I REHABILITACIÓ:
Previa cita a:
Tel. 972503088 (ext. 157)
correu electrònic

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.