CABANES.png

Carta de Serveis

Els PACS (Pla d´acció comarcal) defineixen el conjunt d´actuacions que ha de dur a terme la comarca per tal d´evolucionar cap a la sostenibilitat. En aquest document s´hi estableixen les actuacions prioritzades que permetran la millora de la comarca pel que fa als objectius proposats. La base de la seva elaboració recau sobre la diagnosi, per això és molt important tenir una visió el màxim d´ajustada a la realitat de tot el conjunt de problemàtiques que afecten la comarca.

El pla d´acció està compost per tres documents:

    1. Memòria descriptiva
    2. Diagnosi estratègica
    3. Pla d'acció

 

Document de PLA D’ACCIÓ COMARCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PACS).

L´Objectiu del PACS és definir el conjunts d´actuacions que ha de dur a terme la comarca per tal d´evolucionar cap a la sostenibilitat. En aquest document s´hi estableixen les actuacions prioritzades que permetin la millora de la comarca pel que fa als objectius proposats. La base de la seva elaboració recau sobre la diagnosi, per això és molt important tenir una visió el màxim d´ajustada a la realitat de tot el conjunt de problemàtiques que afecten la comarca.

El PACS també s’han posat a debat a partir d´uns grups de discussió que han permès prioritzar les actuacions i confirmar si les accions proposades són les més encertades per a resoldre les problemàtiques definides, i quines són les més apropiades per a potenciar aquelles virtuts de la comarca.

Aquest document és la clau per a que els procediments de l’Agenda 21 siguin un fet real i el conjunt de la comarca avanci cap a la sostenibilitat. La base del Pla d’Acció és la diagnosi prèvia que cal fer de la comarca i que per la seva elaboració, com ja s’ha comentat, és necessària la participació activa dels responsables polítics i tècnics del consell comarcal i els ajuntaments, dels agents socials, entitats i la ciutadania. L’equip tècnic del projecte, amb la col·laboració dels tècnics comarcals, van realitzar un esborrany del PACS que va ser sotmès a un procés de consultes amb els agents de participació definits per tal de consensuar el document definitiu.

El PACS de l’Alt Empordà té en l’ordenació correcta del territori l’eix vertebrador del seu desenvolupament sostenible. En efecte, el territori és el principal potencial d’aquesta àrea i la correcta valoració dels seus recursos socials, econòmics i ambientals és indispensable per assolir un desenvolupament sostenible. A partir d’aquest objectiu cal cercar la seva estratègia en funció de la seva realitat territorial i els seus recursos específics.

Cal, per tant, que el Pla d’Acció sigui realment integral i mantingui una visió de conjunt on s’incideixi en tots aquells aspectes ambientals, socials i econòmics que seran claus per assegurar un desenvolupament sostenible en el conjunt de la comarca.

A més dels documents esmentats, i que són els que formen part de l’Agenda 21, la Diputació de Girona complementa aquest procés amb la redacció de dos documents complementaris:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
situacion5.jpg
Lloc de prestació

c/ Sant Llatzer. 21
17600 Figueres
Tel. 972503088 ext 402
correu electrònic

Horari d'atenció
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.