CADAQUES.png

Carta de Serveis

La diagnosi estratègica s’ha realitzat una vegada finalitzada la memòria descriptiva. Tota la informació obtinguda i recopilada a la memòria ha de servir per determinar l´estat de la comarca i quins són els aspectes més positius i de negatius la comarca.

Aquesta diagnosi s’ha posat a debat a partir d´unes taules de discussió on hi ha participat els diferents membres del Consell Comarcal i aquelles associacions i entitats vinculades amb el territori. L´objectiu d´aquesta participació ha estat aconseguir un consens de totes les problemàtiques en que es troba la comarca per tal de tenir una definició clara dels sectors on cal El Pla d’Acció és l’element clau perquè els procediments d’una Agenda 21 Comarcal siguin un fet real i la comarca avanci cap a la sostenibilitat. La base del Pla és la diagnosi prèvia realitzada sobre la comarca i requereix necessàriament de la participació activa de la ciutadania, dels agents socials, dels governants i del mateix equip tècnic per consensuar-lo.

 

Document de DIAGNOSI ESTRATÈGICA.

En base a tota la informació obtinguda en la Memòria Descriptiva (Document I), s’integra en un document la diagnosi que determina l’estat social, econòmic i ambiental de la comarca, permetent identificar els principals punts forts i febles (problemàtiques ambientals, socials i econòmiques) més significatius que afecten el seu desenvolupament sostenible. Es tracta, per tant, d’un document transversal que recull els aspectes del Document I i que ha servit de base per a la redacció d’un Pla d’Acció Comarcal ajustat a les necessitats de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal i també de la resta d’àrees existents.

Aquest document de diagnosi s’integra a la memòria descriptiva, adjuntant per a cada vector descrit i analitzat a la Memòria Descriptiva la seva diagnosi específica. Aquesta s’ha de posar a debat a partir d’unes taules de discussió on hi participen els diferents membres del Consell Comarcal (responsables d’àrea, tècnics, etc.) i també altres associacions i entitats vinculades amb territori ja sigui vinculades a aspectes ambientals, com socials i/o econòmics.

Tot i analitzar-se en la memòria aspectes del territori en que el Consell Comarcal no té competències, és a través de la diagnosi des d’on s’ha de poder valorar el paper que hi juga el Consell Comarcal amb cadascun d’ells i en quines possibilitats podria abarcar més competències per tal de gestionar algunes problemàtiques que afecten a més d’un municipi i que per tant el paper del Consell Comarcal com a òrgan coordinador podria ser interessant.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
situacion5.jpg
Lloc de prestació

c/ Sant Llatzer. 21
17600 Figueres
Tel. 972503088 ext 402
correu electrònic

Horari d'atenció
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.