GARRIGAS.png

Carta de Serveis

A aquesta pàgina hi trobareu:

 

 


 
Campanya de tallers als centres educatius

A partir del curs 2020-21 posem a la disposició de tots els centres educatius de l'Alt Empordà els tallers següents:

 

 1. Com serien les ciutats amb els comerços tancats? (5è i 6è de primària)
 2. Tik tok del comerç de proximitat (1r i 2n d'ESO)
 3. Real news vs. fake news (3r i 4t d'ESO)

 

Versió online: https://tallerscomercdeproximitat.webnode.es/

 

Són adaptables al format presencial i a l'online, així com també fora de les aules. Feu click a cadascun dels tallers per obtenir-ne més detalls.

Anunci_Taller_5e6e_2022_page-0001.jpgAnunci_Taller_5e6e_2022_page-0002.jpg

 

Anunci_Taller_1r2nESO_2022_page-0001.jpgAnunci_Taller_1r2nESO_2022_page-0002.jpg

 

Anunci_Taller_3r4tESO_2022_page-0001.jpgAnunci_Taller_3r4tESO_2022_page-0002.jpg

 

 

 Torna amunt

 


 

Mapa formatiu de l'Alt Empordà, curs 2021/2022

 

Consulteu els terminis de PREINSCRIPCIONS i MATRÍCULES

L’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, dins el projecte AODL comarcal de comerç, ha elaborat un tríptic que recopila l'oferta formativa d'ensenyaments oficials i post-obligatoris disponible a la comarca. L'objectiu és orientar a totes aquelles persones que vulguin integrar-se als ensenyaments oficials, ja siguin joves o adultes.

Aquest tríptic s'ha publicat de manera física a la revista del Saló dels Oficis 2021: http://fundaciodelsoficis.com/salodelsoficis/

Us el podeu descarregar en format pdf al final d'aquesta pàgina o bé fent click a sobre les imatges.

 Mapa_Exterior_2.png

Mapa_Interior_redi_3.png

Programa 0. Formació instrumental

Programa 1. Formació professionalitzadora inicial

Programa 2. Proves d'accés i Cursos d'accés

Programa 3. Cicle Mig

Programa 4. Cicle Superior

Programa 5. Grau universitari

 

Tot seguint el mapa general del sistema educatiu de Catalunya, a continuació trobareu les descripcions de cada programa:

 

Programa 0. Formació instrumental*:

 • Persones destinatàries: qualsevol persona amb manca de competències bàsiques.
 • Objectiu: adquirir competències bàsiques: lingüístiques (llegir i escriure), matemàtiques (càlculs elementals), d’alfabetització digital, entre d’altres competències transversals.
 

 

Programa 1. Formació professionalitzadora inicial:

PFI

 • Persones destinatàries: joves de 16 a 20 anys, sense titulació ESO, que no estudiïn ni treballin.
 • Objectiu: a partir d’una formació professionalitzadora permet a l’alumnat realitzar un itinerari de formació professional, trobar feina amb una millor qualificació i/o poder obtenir el graduat en ESO per a adults (GES).

IFE

 • Persones destinatàries: joves de 16 a 21 anys, sense titulació ESO, amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Excepcionalment es podran acceptar si aquests joves tenen la titulació ESO però no puguin accedir a la formació professional ordinària.
 • Objectiu: a partir d’una formació professionalitzadora adquirir competències personals i socials de transició a la vida adulta, a més d'adquirir competències professionals. La superació de l'itinerari comporta l'obtenció d'un certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l'acreditació de les competències professionals assolides.

Programa Okup'alt*

 • Persones destinatàries: joves de 16 a 24 anys de l'Alt Empordà, sense titulació ESO, que no estudiïn ni treballin.
 • Objectiu: Formació professionalitzadora per a aprendre un ofici, rebre orientació per inserir-se al món laboral i augmentar la motivació personal.

Certificat de Professionalitat (CP) nivell 1*

 • Persones destinatàries: >16 anys: estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o com a millora de feina.
 • Objectiu: aprendre un ofici des d'un nivell bàsic o bé acreditar l'experiència professional de nivell bàsic.

Garantia Juvenil*

 • Persones destinatàries: joves de 16 a 29 anys, a consultar cada programa
 • Objectiu: combinar la formació i l'experiència professional, o bé fomentar l'emprenedoria juvenil, segons programa.
 

 

Programa 2. Proves lliures d'accés i Cursos d'accés:

Proves lliures d'accés

GES (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)

 • Persones destinatàries: >18 anys sense ESO que volen seguir els seus estudis. O bé >16 anys sense ESO amb un contracte laboral que els impedeixi assistir a l'ESO en règim ordinari, en procés d'obtenció d'un permís de treball, esportistes d'alt rendiment, o en programes d'ocupació juvenil.
 • Objectiu: completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, que dóna accés a CFGM i Batxillerat.

CAM (Curs d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Mig)

 • Persones destinatàries: >17 anys el dia de la prova final i que no tinguin el títol de l'ESO.
 • Objectiu: accedir a estudis de CFGM.

CAS (Curs d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior)

 • Persones destinatàries: >19 anys el dia de la prova final i que no tinguin el títol de batxiller.
 • Objectiu: accedir a estudis de CFGS.

Curs de preparació per a l'accés a la universitat

 • Persones destinatàries: >25 anys o > 45 anys el dia de la prova final i que no tinguin superades les PAU.
 • Objectiu: accedir a estudis universitaris.
 

 

Programa 3. Cicle Mig:

Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM)

 • Persones destinatàries: >16 anys: amb ESO, amb CAM o prova lliure superada, o bé amb PFI (mòdul voluntari C superat, o nota >8 dels mòduls A i B)
 • Objectiu: formació professional per a l’obtenció d’un títol oficial de tècnic mig, amb possibilitat de continuar els estudis per a CFGS de la mateixa família professional.

Batxillerat

 • Persones destinatàries: persones amb ESO, GES, CFGM, CFGS o prova d'accés superada
 • Objectiu: proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l'educació superior.

Ensenyaments esportius de grau mitjà

 • Persones destinatàries: >16 anys: amb ESO, amb CAM o prova d'accés superada, o bé amb PFI (mòdul voluntari C superat, o nota >8 dels mòduls A i B). A més, superar una prova específica segons l'especialitat esportiva.
 • Objectiu: capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. Es poden seguir els estudis amb ensenyaments esportius de grau superior.

Certificat de Professionalitat (CP) nivell 2*

 • Persones destinatàries: >16 anys: estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o com a millora de feina. A més, amb ESO, amb un CP nivell 2, amb un CP nivell 1 de la mateixa família professional o haver superat el CAM o la prova d'accés a la universitat per <25 anys.
 • Objectiu: aprofundir els coneixements en un ofici o bé acreditar l'experiència professional de nivell intermedi.

Garantia Juvenil*

 • Persones destinatàries: joves de 16 a 29 anys, a consultar cada programa
 • Objectiu: combinar la formació i l'experiència professional, o bé fomentar l'emprenedoria juvenil, segons programa.
 

 

Programa 4. Cicle Superior:

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

 • Persones destinatàries: >16 anys: amb un CFGM del mateix grup professional, amb títol de batxiller, amb CAS o prova lliure superada.
 • Objectiu: formació professional per a l’obtenció d’un títol oficial de tècnic superior, amb la possibilitat de convalidar crèdits universitaris ECTS.

Certificat de Professionalitat (CP) nivell 3*

 • Persones destinatàries: >16 anys: estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o com a millora de feina. A més, amb títol de batxiller, amb un CP nivell 3, amb un CP nivell 2 de la mateixa família professional o haver superat el CAS o la prova d'accés a la universitat per <25 anys.
 • Objectiu: obtenir coneixements en un ofici a un nivell alt o bé acreditar l'experiència professional d'alt nivell.

Garantia Juvenil*

 • Persones destinatàries: joves de 16 a 29 anys, a consultar cada programa
 • Objectiu: combinar la formació i l'experiència professional, o bé fomentar l'emprenedoria juvenil, segons programa.
 

 

Programa 5. Grau universitari

 • Persones destinatàries: >18 anys amb PAU o prova d'accés superada
 • Objectiu: obtenir una formació de caràcter general, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional, podent-ho complementar amb formació avançada (màster, postgrau o doctorat)
 

 

Idiomes

 • Persones destinatàries: qualsevol persona.
 • Objectiu: obtenir un títol oficial que acrediti el seu nivell d'idioma.
 

 

Formació contínua*

 • Persones destinatàries: qualsevol persona treballadora
 • Objectiu: formació de les persones al llarg de la vida, per tal d’adaptar-se a la nova societat del coneixement i mantenir la capacitació professional en relació als canvis dels processos productius.
 

 

 

Torna amunt

 

1.logos_2020.png

Aquesta acció està subvencionada pel SOC i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

1.Ajuntaments_Consell.jpg

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Mapa_Exterior.png)Mapa formatiu 1[png]554 kB
Descarregar aquest arxiu (Mapa_formatiu_21_22.pdf)Mapa Formatiu[pdf]676 kB
Descarregar aquest arxiu (Mapa_Interior.png)Mapa formatiu 2[png]1156 kB

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Més informació a:

c/ Clerch i Nicolau, 2E
17600 Figueres
Tel. 972514470 /
972503088 (ext. 303)

correu electrònic

Horari d'atenció
De 9h a 14h.

Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.