ESPOLLA.png

Carta de Serveis

 

Servei 

 

Des del Servei d’Informació Empresarial s’ha portat a terme un recull de webs d'informació estadística d'interès pels empresaris, empresàries, professionals, agents econòmics i socials, entre altres.

 

 

 

 

 

 

 

 

Webs d’informació estadística

 

L'Institut d'Estadística de Catalunya és l'organisme especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és la gestió del Sistema estadístic de Catalunya mitjançant la planificació, la coordinació, la normalització de l'activitat estadística i la prestació d'assistència tècnica estadística. En aquest sentit, ha de preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d'actuació estadística i presentar-lo al Govern perquè l'aprovi.

L'Instituto Nacional de Estadística (INE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri d'Economia i Hisenda. La seva tasca principal és la d'elaborar estadístiques públiques, que són estudis oficials sobre la situació i l'evolució de la població, l'economia i la societat espanyola. L'INE posa a disposició del públic de forma gratuïta, a la seva web, els resultats dels seus treballs.

L'Enquesta de Població Activa (EPA) és una investigació contínua i de periodicitat trimestral dirigida a les famílies, realitzada per l'INE des de 1964. La seva finalitat principal és obtenir dades de la força de treball i de les seves diverses categories (ocupats, aturats), així com de la població aliena al mercat laboral (inactius). La mostra inicial és de 65.000 famílies al trimestre, quedant reduïda a la pràctica a aproximadament 60.000 famílies entrevistades de manera efectiva que equivalen a unes 180.000 persones.

La Diputació de Girona, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció econòmica i foment de l'ocupació, ha desenvolupat el Sistema d'Informació Socioeconòmica Local (XIFRA), que gaudeix dels avantatges que aporten avui les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a partir del convenciment que l'oferta i l'ús de la informació són al cor mateix de la vida diària, tant social com econòmica i política.

El Sistema d'Informació Socioeconòmica Local s'adreça inicialment a tres tipus de públic: polítics i càrrecs amb responsabilitats de direcció i gestió en els àmbits local i sindical, tècnics institucionals i tècnics de les organitzacions socials i econòmiques i finalment empreses, entitats i ciutadans en general

El sistema es configura en: dades municipals, dades provincials, indicadors i informes.

L'Observatori d'Empresa i Ocupació te com objectiu proporcionar dades, informació i coneixement que siguin útils per a conèixer i interpretar la realitat de l'empresa i l'ocupació a Catalunya.

L'Observatori d'Empresa i Ocupació posa a disposició pública dades i informació. En molts casos aquestes dades i informació només les pot donar l'Administració Pública perquè només ella disposa d'aquesta informació.

L'Observatori de Girona és un servei creat per difondre informació actualitzada sobre diversos àmbits de la ciutat de Girona, de manera que serveixi alhora com a font d'informació rigorosa i fiable sobre la ciutat i com a instrument de suport tant per a l'anàlisi, avaluació i presa de decisions com per a la identificació de processos estratègics de desenvolupament territorial.

L'Observatori pretén també dotar de valor afegit les dades estadístiques, complementant-les amb gràfics i mapes, publicant resums en forma de fitxa o estudis monogràfics sobre aspectes d'interès concrets i responent a les consultes sobre dades estadístiques i fonts de dades disponibles, que els ciutadans o institucions sol·licitin a través d'un servei de dades a la carta.

Alhora, pren el pols a la ciutat mitjançant el seguiment sistemàtic de l'actualitat més rellevant i recent i vol ser una eina de millora en la generació de coneixement sobre el municipi i major eficiència en la seva utilització.


Observatoris i altres enllaços d'interès

 

 Centres estadístics

Ajuntament de Barcelona - Departament d'estadística

Institut d'estadística de Catalunya (IDESCAT)

Instituto nacional de estadística (INE)

Oficina estadística de la Unió Europea - Eurostat

Sistema d'Informació Socioeconòmica Local de Girona - XIFRA

Observatoris del desenvolupament econòmic

Observatori de desenvolupament estratègic de Catalunya (ODECAT)

Observatori de la mobilitat

Observatori de la prospectiva de la tecnologia industrial

Observatori de la societat de la informació (OBSI)

Observatori de la urbanització

Observatori de tecnologies de la informació i la comunicació de Girona (OTIC)

Observatori del comerç

Observatori del paisatge

Observatori del risc

Observatori del treball

Observatori territorial

Altres webs d'interès

Atles Nacional de Catalunya

Centre d’estudis demogràfics (CED)

Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)

Espon

Estació meteorológica de la Universitat de Girona

Indicadors de conjuntura econòmica. Departament d'economia i coneixement de la Generalitat de Catalunya

Servei d'estudis de Caixa Catalunya

Servei d'estudis de la Caixa

Servicio de estudios del BBVA

Societat catalana d'ordenació territorial

Xarxa mobal. Mobilitat local

Xarxes d'observatoris

El Perfil de ciutat

Eurocities - Eurociutats

Organisation for economic co-operation and development (OECD)

Xarxa d'observatoris de desenvolupament econòmic local (XODEL)

Observatoris de ciutat

Observatori de ciutat de l'Ajuntament de Rubí

Observatori de desenvolupament local de l'Alt Penedès i del Garraf

Observatori de desenvolupament local del Baix Llobregat

Observatori de desenvolupament local del Berguedà

Observatori de l'economia local de Sabadell

Observatori de l'economia local de Santa Perpètua de Mogoda

Observatori del Bages

Observatori del mercat de treball d’Osona

Observatori del mercat de treball de Badalona

Observatori del mercat de treball de Santa Coloma de Gramenet

Observatori econòmic de Vilanova i la Geltrú

Observatori econòmic i social de Barberà del Vallès

Observatori econòmic i social i de la sostenibilitat de Terrassa

Observatori socioeconòmic de l'Hospitalet de Llobregat

Observatori socioeconòmic del Vallès Occidental

 

Entitats finançadores 

 

Aquests servei que es fa en el marc del projecte de Servei dInformació Empresarial està finançat per la línia d’AODL del Departament de Treball, Empresa i Ocupació, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Fons Social Europeu el Consell Comarcal de lAlt Empordà.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Lloc de prestació

c/ Clerch i Nicolau, 2E
17600 Figueres
Tel. 972514470
Fax.972505681
correu electrònic

Horari d'atenció
De 9h a 14h.


Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.