MOLLET.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA  PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT 5 PLACES D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TORN LLIURE)   

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINAIÓ DEL LLOC: Auxiliar d’administració general

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2

TITULACIÓ REQUERIDA: Graduat en ESO o titulació equivalent.

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

25/10/2021 RESULTATS TERCER EXERCICI, PRIMERA PROVA CONEIXEMENTS TEÒRICS

LA SEGONA PROVA DEL TERCER EXERCICI DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS TINDRÀ LLOC EL PROPER DIA 29 D'OCTUBRE DE 2021, A LES 10,30 h, a les aules del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyet i Balaguer (Ronda Sud, 3 de Figueres). 


 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.