MOLLET.png

Carta de Serveis

Convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de Tècnic/a Informàtic/a, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala tècnica mitja, grup A2, torn promoció interna.

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

 DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a informàtic

 JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes

 GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2

 TITULACIÓ REQUERIDA: Grau en Enginyeria tècnica en Informàtica i de gestió o titulació acadèmica equivalent.

 En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

  16/09/2021 Decret admesos-exclosos

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (BOP.pdf)CONVOCATORIA I BASES[ ]1242 kB
Descarregar aquest arxiu (Decret Admesos-Exclosos Tècnic Informàtic.pdf)DECRET admesos-exclosos[ ]179 kB
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.