ELFAR.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ CIVIL

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a de protecció civil

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2 / B

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ NIVELL: 20

COMPLEMENT ESPECÍFIC: 538,43.-€

TITULACIONS REQUERIDES:

  • Titulació universitària oficial preferiblement en biologia, enginyeria, ciències ambientals, geografia, o qualsevol altra relacionada amb les funcions del lloc de treball, o Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècnic Superior en Coordinació d’emergències i protecció civil

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

PUBLICACIÓ DECRET ADMESOS I EXCLOSOS  30/05/2022  

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (BOP TCP.pdf)BASES BOP[ ]1722 kB
Descarregar aquest arxiu (DEC_PRE_ADM_EXC_EXP20220539.pdf)ADMESOS I EXCLOSOS[ ]212 kB
Descarregar aquest arxiu (Instància TPC3.pdf)INSTÀNCIA[ ]122 kB
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.