CAPMANY.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA D'ARQUITECTE/A EN EL MARC DE POSADA EN MARXA DEL SERVEI D'ATENCIÓ TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Arquitecte

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A1

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ NIVELL: 22

COMPLEMENT ESPECÍFIC: 599,89.-€

TITULACIONS REQUERIDES: Grau en arquitectura i Màster Habilitant d’Arquitectura, Títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, o un altre títol equivalent que habiliti a l’exercici de la professió.En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació i Formació Professional que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.Les equivalències hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’Administració competent.

14/06/2022 RESULTATS FASE OPOSICIÓ

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (BOP.pdf)ANUNCI BOP[ ]1267 kB
Descarregar aquest arxiu (DECRET ADM_EXC_ARQUITECTE.pdf)DECRET ADMESOS/EXCLOSOS[ ]213 kB
Descarregar aquest arxiu (Instància  arquitecte SAT.pdf)INSTÀNCIA[ ]121 kB
Descarregar aquest arxiu (RESULTATS FASE OPOSICIO20220613.pdf)RESULTATS FASE OPOSICIÓ[ ]402 kB
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.