FORTIA.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA D'EDUCADOR/A SOCIAL

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Educador/a social

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2

TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomatura en educació social, grau en educació social, o, equivalent que habiliti a la pràctica de la professió d’educador/a social

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que n’acrediti l’equivalència i/o homologació

 

RESULTATS FASE OPOSICIÓ 27/06/2022

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.