caenfrdees
AVINYONET.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball en la categoria Tècnic/a d’acollida de persones migrants, en el marc de la posada en marxa de diferents projectes d’actuació concreta, adscrits a l’àrea de serveis socials

               

SISTEMA DE SELECCIÓ: oposició
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a d’acollida de persones migrants
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C1
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ NIVELL: 17
COMPLEMENT ESPECÍFIC: 390,97
TITULACIONS REQUERIDES: Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social, d'acord amb l’ORDRE ENS/116/2016, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional (codi SC_1-950_3)
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.
 
    • 27/01/2020 publicació Decret Admesos i/o exclosos

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús.