ELPORT.png

Carta de Serveis

 

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

 DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a de protecció civil

 JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes

 GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2 / B

 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ NIVELL: 20

 COMPLEMENT ESPECÍFIC: 527,88.-€

 TITULACIONS REQUERIDES:

  • Titulació universitària oficial preferiblement en biologia, enginyeria, ciències ambientals, geografia, o qualsevol altra relacionada amb les funcions del lloc de treball.

  • Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècnic Superior en Coordinació d’emergències i protecció civil

    En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

24/09/2021  RESULTATS OPOSICIÓ

06/10/2021 RESULTATS FINALS

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.