CISTELLA.png

Carta de Serveis

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINAIÓ DEL LLOC: Auxiliar d’administració general

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2

TITULACIÓ REQUERIDA: Graduat en ESO o titulació equivalent.

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

ADJUNTS: Anunciat prova teòrica i correcció

                   Anunciat prova pràctica i correcció

 

RESULTATS FINALS AL·LEGACIONS 22/02/2022

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.