PALAUDE.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA D’EDUCADOR/A AMBIENTAL

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Educador/a ambiental

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes i caps de setmana 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2

TITULACIÓ REQUERIDA: Títol d’Educació Secundària Obligatòria, graduat escolar, FPI, o equivalent.

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 8 AL 27 DE GENER 2022 (ambdós inclosos)

La documentació s'ha d'adjuntar en format PDF.

DECRET D'ADMESOS I EXCLOSOS 22 DE FEBRER DE 2022

RESULTATS TERCER EXERCICI, PRIMERA PROVA  25/03/22

RESULTATS TERCER EXERCICI, SEGONA PROVA  25/03/22

RESULTATS FINALS FASE OPOSICIÓ 25/03/2022

RESULTATS FASE CONCURS I FINALS PROCÉS SELECTIU 06/04/22

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.