BORRASSA.png

Carta de Serveis

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA D'INTEGRADOR/A SOCIAL

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Integrador/a social

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C1

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ NIVELL: 17

COMPLEMENT ESPECÍFIC: 410,43.-€

TITULACIONS REQUERIDES: Cicle Formatiu de grau superior en Integració Social

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

 

PUBLICACIÓ RESULTATS FASE OPOSICIÓ  TOTALS 20/06/2022

PUBLCACIÓ RESULTATS FINALS 21/06/2022

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.