CISTELLA.png

Carta de Serveis

 

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL EN LA CATEGORIA DE TREBALLADOR/A SOCIAL

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Treballador/a Social

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2

TITULACIÓ REQUERIDA: Diplomatura o grau en treball social

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que n’acrediti l’equivalència i/o homologació

 

 11/07/2022  RESULTATS FASE OPOSICIÓ

Termini presentació mèrits dos dies hàbils a comptar a l'endemà de la publicació ( dies 12 i 13 de juliol 2022)

14/07/2022 RESULTATS FASE CONCURS I FINALS

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.