NAVATA.png

Carta de Serveis

 

Per una incidència Tècnica el telèfon 

972 50 30 88

no està operatiu

l'Horari d'atenció presencial és de 9 a 14h

CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ EN PROPIETAT D’1 PLAÇA D’EDUCADOR/A SOCIAL EAIA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Educador/a social EAIA

JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí i/o tardes.

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2

COMPLEMENT DE DESTÍ: 20

COMPLEMENT ESPECÍFIC: 596,80€

TITULACIÓ REQUERIDA: Grau en educació social o equivalent.

En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació que n’acrediti l’equivalència i/o homologació

La documentació s'ha d'adjuntar en format PDF.

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES FINS EL DIA 12 DE GENER DE 2023

 

20/02/2023 PUBLICACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS

03/07/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS TEÒRIC

04/07/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS PRÀCTIC I FINALS FASE OPOSICIÓ

14/07/2023 PUBLICACIÓ RESULTATS FASE CONCURS I FINALS PROCÉS

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ràtio: 5 / 5

Estrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles activesEstrelles actives
 
Aquesta web utilitza cookies tècniques i analítiques (pròpies i de tercers) per a prestar el servei. Pot acceptar-les o bé rebutjar-les clicant als botons corresponents. Per a més informació pot consultar la Política de Cookies.